วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน ชี้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ต้องพิจารณาร่วมไตรภาคี

โฆษกฯ แรงงาน เผยการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องพิจารณาร่วมไตรภาคี "ลูกจ้าง-นายจ้าง-ภาครัฐ" ติง คสรท.นำข้อเท็จจริงด้านเดียวเสนอ โต้ผลโพล ยกผลงานรั้งอันดับ 7 จาก 19 กระทรวง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 59 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณี ที่ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 360 บาท ทั่วประเทศ และให้ปฏิรูปประกันสังคมให้โปร่งใส ว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้น เป็นการพิจารณาร่วมกันทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ภาครัฐ ในลักษณะไตรภาคีภายใต้คณะกรรมการค่าจ้าง โดยรับข้อเสนอมาจากอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทุกจังหวัด แต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการค่าจ้างกลางได้ให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งล่าสุดอีก 20 สาขาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ต่ำที่สุดอยู่ที่ 360 บาท/วัน สูงสุดอยู่ที่ 550 บาท/วัน ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร (22 มี.ค.) โดยในส่วนของการปฏิรูปประกันสังคมนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนี้ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนหลายประการ อาทิ ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เป็นต้น 

นายธีรพล กล่าวต่อว่า ในกรณีโพลล่าสุดของ ม.กรุงเทพ ที่เป็นแบบสอบถามถามเกี่ยวกับการเงิน การพลังงาน และหนี้สาธารณะ ซึ่ง น.ส.วิไลวรรณ นำมากล่าวว่าสอบตกในการทำงานคงไม่เป็นธรรมนัก เพราะหากดูผลสำรวจจากผลงานทุกกระทรวง 19 กระทรวง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า กระทรวงแรงงานอยู่ลำดับที่ 7 มีคะแนน 6.82 คะแนน โดยกระทรวงกลาโหมอยู่อันดับ 1 คะแนน 7.99 จากโพลนี้คงชัดเจนว่า การทำงานที่ผ่านมาของกระทรวงแรงงาน ในฐานะกระทรวงด้านความมั่นคงของรัฐบาล และทำงานควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างไร ดังเช่นปี 58 สร้างงานโดยบรรจุงานให้คนไทยได้ทำงานในประเทศกว่า 446,000 คน สร้างรายได้แก่ครอบครัวกว่า 4,000 ล้านบาท/เดือน ฉะนั้น การวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามขอให้นำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเสนอ อย่าใช้เพียงส่วนเดียวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กลุ่มตนเท่านั้น

โฆษกฯ แรงงาน เผยการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องพิจารณาร่วมไตรภาคี "ลูกจ้าง-นายจ้าง-ภาครัฐ" ติง คสรท.นำข้อเท็จจริงด้านเดียวเสนอ โต้ผลโพล ยกผลงานรั้งอันดับ 7 จาก 19 กระทรวง 20 มี.ค. 2559 17:04 20 มี.ค. 2559 19:38 ไทยรัฐ