วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กลุ่มกรีน' แถลงการณ์ จี้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

"กลุ่มกรีน" ออกแถลงการณ์ จี้ คสช. ใช้ ม.44 ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง สานต่อเจตนารมณ์ภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 59 ที่โรงแรมสุโกศล นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ เลขาธิการกลุ่มกรีน อ่านแถลงการณ์ถึงการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การลงประชามติ และบังคับใช้กฎหมายในบ้านเมือง ซึ่งเป้าหมายหลักของรัฐธรรมนูญคือการปฏิรูปประเทศ และสร้างความปรองดองของคนในชาติ แต่ปัจจุบัน พบว่ามีการถกเถียงเรื่องที่มาของอำนาจพิเศษในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี เช่น ประเด็นที่มาของ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง ดังนั้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์การต่อสู้ของภาคประชาชน กลุ่มกรีนจึงขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แยกวาระการปฏิรูปออกจากการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ให้รัฐบาล และ คสช.ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องรอร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ เช่น การปฏิรูปตำรวจ กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำ 2. หากรัฐบาล และ คสช. ยืนยันจะปฏิรูปประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ก็ขอให้ประกาศจุดยืนต่อสังคมว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรบ้าง ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีเนื้อหาขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสังคม และ 3. เรียกร้องให้เครือข่ายภาคประชาชนและพลังปฏิรูป ส่งเสียงและเสนอแนะต่อ คสช. และแม่น้ำ 5 สาย เร่งเดินหน้าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของประชาชน

"กลุ่มกรีน" ออกแถลงการณ์ จี้ คสช. ใช้ ม.44 ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง สานต่อเจตนารมณ์ภาคประชาชน 20 มี.ค. 2559 16:39 ไทยรัฐ