บริการข่าวไทยรัฐ

'กลุ่มกรีน' แถลงการณ์ จี้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

"กลุ่มกรีน" ออกแถลงการณ์ จี้ คสช. ใช้ ม.44 ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง สานต่อเจตนารมณ์ภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 59 ที่โรงแรมสุโกศล นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ เลขาธิการกลุ่มกรีน อ่านแถลงการณ์ถึงการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การลงประชามติ และบังคับใช้กฎหมายในบ้านเมือง ซึ่งเป้าหมายหลักของรัฐธรรมนูญคือการปฏิรูปประเทศ และสร้างความปรองดองของคนในชาติ แต่ปัจจุบัน พบว่ามีการถกเถียงเรื่องที่มาของอำนาจพิเศษในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี เช่น ประเด็นที่มาของ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง ดังนั้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์การต่อสู้ของภาคประชาชน กลุ่มกรีนจึงขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แยกวาระการปฏิรูปออกจากการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ให้รัฐบาล และ คสช.ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องรอร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ เช่น การปฏิรูปตำรวจ กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำ 2. หากรัฐบาล และ คสช. ยืนยันจะปฏิรูปประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ก็ขอให้ประกาศจุดยืนต่อสังคมว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรบ้าง ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีเนื้อหาขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสังคม และ 3. เรียกร้องให้เครือข่ายภาคประชาชนและพลังปฏิรูป ส่งเสียงและเสนอแนะต่อ คสช. และแม่น้ำ 5 สาย เร่งเดินหน้าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของประชาชน