วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมวงใหม่ลุ่มน้ำโขง จีนโต้โผใหญ่ ถามปล่อยน้ำให้ แก้ภัยแล้งจริงหรือ

คนลุ่มน้ำโขงฝากถึงนายกฯ ร่วมประชุม 6 ประเทศ MLC วงใหม่ ที่มีจีนเป็นโต้โผใหญ่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ชี้เขื่อนจีนปล่อยน้ำกระทบหนัก น้ำโขงขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติ แฉแผน 15 เขื่อน ตอนนี้สร้างไปแล้ว 6 เขื่อน... 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 59 นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายรักษ์เชียงของ กล่าวว่า จากสภาพแม่น้ำโขงที่คนลุ่มน้ำโขงประสบอยู่ปัจจุบันภายหลังจีนปล่อยน้ำจากเขื่อน ทำให้ระดับน้ำขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติ กระทบคนลุ่มน้ำโขง อ้างว่าเพื่อบรรเทาภัยแล้งประเทศลุ่มน้ำโขง ขอตั้งคำถามต่อการประชุมระดับผู้นำ 6 ประเทศ ที่จัดประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ที่ เมืองซานย่า ประเทศจีน ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ว่า จะสามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นกว่า MRC (Mekong River Commission) หรือไม่ พราะ MLC ถือว่าเป็นการตั้งวงใหม่ ที่นำโดยประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาแม่น้ำโขงในขณะนี้

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า การประชุม MLC ครั้งนี้ หัวข้อหลักคือ “Shared River, Shared Future” กรอบความร่วมมือจะสอดคล้อง 3 เสาหลักของอาเซียน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านสังคม-วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ดังนั้น ในฐานะชาวบ้านคนลุ่มน้ำโขงขอฝากท่านนายกรัฐมนตรี ศึกษาสถานการณ์ถึงผลดีผลเสียด้านเศรษฐกิจของชาวบ้าน ไม่เป็นการดูด้านเดียว ก่อนตกลงเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อประเทศชาติ

ทั้งนี้ เพราะผู้ที่อาศัยแม่น้ำโขงเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถโยกย้ายไปไหน ต่างจากกลุ่มทุนที่สามารถโยกย้ายได้ ชาวบ้านได้รับความเสียหาย ถูกเบียดบังทรัพยากรมาตลอด จึงเป็นห่วงว่าการประชุมครั้งนี้ จะพูดคุยเรื่องการบริหาจัดการทรัพยากรน้ำ การเกษตรและการลดความยากจนอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาแม่น้ำโขงเดือดร้อนเพราะการสร้างเขื่อน แม้จะมีคณะกรรมการ MRC ก็ไม่สามารถปกป้องได้ การตั้งวงใหม่ คือ MLC ประกอบด้วยจีน พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ที่มีจีนเป็นฝ่ายนำ แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

"ปัจจุบันจีนสร้างไป 6 เขื่อน ตามแผนทั้ง 15 เขื่อน การประชุม MLC ครั้งนี้หัวข้อหลักคือ Shared River, Shared Future ที่จะครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา 1. การส่งเสริมความเชื่อมโยง 2. ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม 3. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5. การเกษตรและการลดความยากจน การประชุม MLC ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ จะสามารถทำให้ดีกว่า MRC ในเรื่องการปกปักษ์รักษาคุ้มครองแม่น้ำโขงหรือไม่ เป็นการบ้านที่ฝ่ายไทยต้องคิด"นายนิวัฒน์ กล่าว.

คนลุ่มน้ำโขงฝากถึงนายกฯ ร่วมประชุม 6 ประเทศ MLC วงใหม่ ที่มีจีนเป็นโต้โผใหญ่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ชี้เขื่อนจีนปล่อยน้ำกระทบหนัก น้ำโขงขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติ แฉแผน 15 เขื่อน ตอนนี้สร้างไปแล้ว 6 เขื่อน... 20 มี.ค. 2559 13:16 20 มี.ค. 2559 14:52 ไทยรัฐ