วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจ 74.23% ระบุ เผยชื่อนายกฯก่อนเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ

ผลสำรวจ 74.23%
 ของ “สวนดุสิตโพล” ระบุ การเปิดเผยรายชื่อนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ ขณะที่ 76.14%
 เผย ควรพิจารณาให้รอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียให้มาก กรณีปรับจำนวน ส.ว. จาก 200 เป็น 250 คน และมาจากการสรรหาทั้งหมด ดำรงตำแหน่ง 5 ปี...

วันที่ 20 มี.ค.59 จากกรณีที่ คสช. ยื่นข้อเสนอต่อ กรธ. ให้ปรับบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ 3 ประเด็น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่สังคมให้ความสนใจ โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง ขณะที่ กรธ. ออกมาชี้แจงว่า จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวร่างรัฐธรรมนูญ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน สำรวจระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ความคิดเห็นกรณีปรับจำนวน ส.ว. จาก 200 คน เป็น 250 คน และมาจากการสรรหาทั้งหมด มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

อันดับ 1 
ควรพิจารณาให้รอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียให้มาก รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 
76.14%


อันดับ 2
 อยากให้ ส.ว.ทุกท่านเข้ามาทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังสืบทอดอำนาจ
 68.77%


อันดับ 3 
ไม่ว่าจะใช้วิธีการสรรหาหรือเลือกตั้ง ก็ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
57.50%

2.ความคิดเห็นกรณีการเลือกตั้ง ส.ส. ควรใช้บัตร 2 ใบ ส.ส.เขต 350 คน (เขตละไม่เกิน 3 คน ประชาชนเลือกได้ 1 คน) บัญชีรายชื่อ 150 คน

อันดับ 1 
อยากรู้ข้อดี ข้อเสีย /ควรคำนึงถึงความสะดวกเรื่องการกาบัตรของประชาชนด้วย 
70.01%


อันดับ 2
 ต้องการหยุดขั้วอำนาจ พรรคการเมืองใหญ่ได้รับผลกระทบ 
61.23%


อันดับ 3
 เป็นเกมการเมือง มีผลต่อเก้าอี้ ส.ส. พรรคเล็กมีโอกาสมากขึ้น
 60.65%

3.ความคิดเห็นกรณีให้งดการเสนอรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี 3 คน ก่อนการเลือกตั้ง 

อันดับ 1 
การเปิดเผยรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีผลต่อการตัดสินใจ
 74.23%


อันดับ 2
 เป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
 71.67%


อันดับ 3
 เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี
 59.49%

ผลสำรวจ 74.23%
 ของ “สวนดุสิตโพล” ระบุ การเปิดเผยรายชื่อนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ ขณะที่ 76.14%
 เผย ควรพิจารณาให้รอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียให้มาก กรณีปรับจำนวน ส.ว. จาก 200 เป็น 250 คน และมาจากการ... 20 มี.ค. 2559 08:38 20 มี.ค. 2559 09:04 ไทยรัฐ