วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านยุติศึกแย่งน้ำ-สวนทุเรียนไหม้รอบสอง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มี.ค. นายสุกิจ ฉางข้าวคำ กำนัน ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ตามประชาชน 5 หมู่บ้านของ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน และชาวบ้าน 5 หมู่บ้านของ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย ที่อาศัยน้ำจากแม่น้ำคำปลูกข้าวนาปรัง ออกมาต่อต้านชาวบ้าน ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จันให้รื้อฝายหินกล่องชะลอน้ำบริเวณปากเหมืองอุดม บ้านปวงหมูสี หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ที่กักน้ำให้ไหลเข้าเหมืองอุดม ไปใช้ทำนาในหมู่บ้านหัวฝาย บ้านแม่คำ–น้ำลัด บ้านสันทราย บ้านทรายมูล ของ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ทำให้เกิดเผชิญหน้าทั้ง 2 ฝ่าย เพราะชาวบ้านที่อยู่ใต้ฝาย เกรงน้ำจะไหลไปไม่ถึงแปลงนาข้าวซึ่งต่อมาในวันเดียวกันผู้นำหมู่บ้าน เครือข่ายผู้ใช้น้ำแม่คำทั้ง 3 ตำบล ได้มาประชุมร่วมกันที่สำนักงานเทศบาลจันจว้า อ.แม่จัน โดยมีฝ่ายปกครองเข้าร่วมพูดคุยเจรจาและมีมติ ให้ช่างเข้าไปวัดระดับน้ำที่ฝายกั้นน้ำ กำหนดความสูงของฝาย เพื่อแบ่งปันน้ำกันใช้อย่างทั่วถึง การเจรจาได้ยุติลงด้วยความพอใจทั้ง2ฝ่าย

นายสุกิจกล่าวว่า ปัญหาวิกฤติภัยแล้งของแม่น้ำคำนี้มีผลกระทบกับผู้อาศัยใช้แหล่งน้ำนี้ทำการเกษตรถึง 4 อำเภอ ตั้งแต่ อ.แม่ฟ้าหลวงแม่จัน แม่สาย และเชียงแสน โดยเฉพาะปีนี้ได้เกิดศึกแย่งน้ำกันขึ้นเมื่อแม่น้ำคำเกิดแห้งแล้ง และเป็นผลให้น้ำใต้ดินก็เหือดแห้งไม่มีน้ำใช้บริโภค ซึ่งชาวบ้านได้มีการทำหนังสือขอให้ทางราชการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ที่ต้นแม่น้ำคำ อ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งมาหลายครั้ง ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร จึงต้องการเรียกร้องให้ทางการรีบแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังรวดเร็วขึ้น

นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่ ชาวสวนทุเรียนลับแลในพื้นที่ อ.ลับแล ยังเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้สวนทุเรียนรอบที่ 2 อีกด้วยโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันที่ 18 มี.ค. ได้เกิดไฟป่าไหม้สวนทุเรียนและป่าไผ่ ที่หมู่ 10 ห้วยน้ำริน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งไฟได้ลุกลามมาจากหมู่ 3 บ้านนารี โดยกินระยะทางหลายกิโลเมตร นายธาตรี บุญมาก นอภ.ลับแล พร้อมด้วยชาวสวนทุเรียนได้ระดมขนน้ำใส่ถังแกลลอนโดยมีรถน้ำจาก อบต.ฝายหลวง จำนวน 1 คัน ได้ลำเลียงน้ำไปยังจุดส่งน้ำเพื่อส่งให้รถจักรยานยนต์ลำเลียงขึ้นไปบนยอดดอยเขาสูงชัน ไฟป่ากำลังลุกไหม้โหมอย่างรุนแรงตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาค่ำที่ผ่านมา ชาวสวนยังไม่สามารถขึ้นไปดับได้เนื่องจากป่าภูเขาบริเวณนี้จะสูงชันอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จึงได้ช่วยกันทำแนวกันไฟไว้เพื่อไม่ให้ไฟป่าข้ามลงมายังสวนผลไม้ได้


สำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ลุกไหม้ มาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยไฟป่าเกิดขึ้นที่บ้านนารี หมู่ที่ 3 และชาวสวนที่บริเวณนั้นได้ช่วย กันดับไว้ได้แล้ว แต่ในส่วนบนยอดดอยไม่สามารถขึ้นไปดับไฟได้และพื้นที่บริเวณนี้ในปี 2549 ได้เกิดเหตุดินโคลนถล่มมาแล้ว ชาวสวนจึงไม่ได้ขึ้นไปทำแนวกันไฟข้างบนเขา บวกกับช่วงนี้อากาศร้อน ใบไม้แห้ง ต้นไผ่ป่าแห้งจำนวนมาก จึงทำให้ ไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วและลุกลามข้ามมายัง หมู่ 10 ห้วยน้ำริน ถ้าไฟยังไม่ดับในวันนี้จะลามไปที่ห้วยยาฮีโร่และห้วยพลู ซึ่งจะมีสวนทุเรียน ลางสาด และลองกองจำนวนมาก ชาวสวนที่ได้ทราบข่าวจึงได้ขึ้นไปเฝ้าระวังและทำแนวกันไฟกันตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่สามารถควบคุมไฟได้จนถึงรุ่งเช้าคาดว่าน่าจะลามไปสวนข้างเคียงอีกหลาย 1,000 ไร่

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับวิกฤติภัยแล้ง 2559” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน 1,263 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 ระบุว่ายังคงใช้น้ำเหมือนเดิมในปัจจุบัน ขณะที่ร้อยละ 38.0 ระบุว่า ใช้น้ำลดลง ที่เหลือร้อยละ 7.6 ระบุว่า ใช้น้ำ เพิ่มขึ้น สำหรับความวิตกกังวลกับสถานการณ์ภัยแล้ง และการขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.9 มีความวิตกกังวล โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุด ร้อยละ 55.1 ระบุรายได้/การทำเกษตร/พืชผลเสียหาย รองลงมาร้อยละ 53.4 ระบุ ข้าวของราคาแพงขึ้น/ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น และร้อยละ 47.3 ระบุการขาดน้ำดื่มน้ำใช้ เมื่อถามถึงการเตรียม รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า ร้อยละ 50.0 มีการเตรียมรับมือ เพราะคาดว่าจะเกิดปัญหาน้ำ ไม่พอใช้ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับกลุ่มที่ระบุว่า ไม่มีการ เตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ ส่วนผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 เห็นว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 39.6 เห็นว่ามีผลกระทบค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.8 เห็นด้วย หากรัฐบาลจะออกมาตรการควบคุมการใช้น้ำ ขณะที่ ร้อยละ 44.2 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.8 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชาวสวนทุเรียนลับแล 'สะอื้น' เจอไฟป่ารอบ 2 เสียหายเกือบ1,000 ไร่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มี.ค. นายสุกิจ ฉางข้าวคำ กำนัน ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ตามประชาชน 5 หมู่บ้านของ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน และชาวบ้าน 5 หมู่บ้านของ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย ... 20 มี.ค. 2559 07:49 ไทยรัฐ