วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อมร' แนะนายกฯ อยากได้ ส.ว. 6 กลุ่ม ต้องส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

โฆษก กรธ. แนะ "บิ๊กตู่" หากอยากแบ่ง ส.ว. เป็น 6 กลุ่ม ต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมา มอง หลักการสรรหา ไม่ควรอยู่ในรัฐธรรมนูญ ควรบรรจุลงบทเฉพาะกาล หรือเป็น ก.ม.ประกอบมากกว่า

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 59 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า กรธ. จะหารือตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ทราบว่าจะได้เช่นนั้นหรือไม่ ทุกเรื่องที่ คสช. เสนอมา กรธ.บางส่วนคิดเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม และเข้าใจว่าตอนนี้ คสช. ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากอาจจะมองได้ไกล รู้ว่าอะไรต้องแก้ไข ก็ต้องให้เกียรติ คสช. ส่วนหนึ่ง แต่การจะแก้ออกมาอย่างไรเป็นฉันทามติ ไม่มีการใช้ฝ่ายใดหนึ่งเป็นตัวตั้ง ไม่มีใครเสียงดังกว่าใคร

ส่วนข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งกลุ่ม ส.ว. เป็น 6 กลุ่ม ทาง กรธ. จะนำคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีมาปรับแก้ทุกครั้งไม่ใช่เรื่อง ต้องเป็นสิ่งที่ทำมาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงจะรับฟังได้

ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องที่ต้องตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมาเอง ถ้าต้องการให้มี 6 กลุ่ม ก็ต้องทำเป็นเอกสารส่งเข้ามา มองว่าหลักการสรรหาไม่ควรอยู่ในรัฐธรรมนูญ เพราะละเอียดเกินไป แต่อาจจะอยู่ในกฎหมายประกอบมากกว่า หรือหากกลัวไม่รัดกุมก็อาจจะเขียนในบทเฉพาะกาล.

โฆษก กรธ. แนะ "บิ๊กตู่" หากอยากแบ่ง ส.ว. เป็น 6 กลุ่ม ต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมา มอง หลักการสรรหา ไม่ควรอยู่ในรัฐธรรมนูญ ควรบรรจุลงบทเฉพาะกาล หรือเป็น ก.ม.ประกอบมากกว่า 19 มี.ค. 2559 19:15 ไทยรัฐ