วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลำตะคอง สันดอนทรายโผล่หลายจุด ปลาซักเกอร์ตายเกลื่อน

ภัยแล้งโคราชทวีความรุนแรง ขยายวงกว้าง ขณะที่ตลอดลำน้ำลำตะคอง น้ำลดฮวบจนเห็นสันทรายโผล่หลายจุด ปลาซักเกอร์นอนตายอื้อ ส่วนน้ำในเขื่อนลำตะคอง แม้ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ยังมีการส่งไปทำประปา วันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร ...

เมื่อช่วงเที่ยง วันที่ 19 มีนาคม นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เหลือใช้ ภายในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า ปริมาณน้ำล่าสุดขณะนี้อยู่ที่ 73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ ของความจุกักเก็บทั้งสิ้น 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ภายในเขื่อนลำตะคองถือได้ว่าเป็นปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้


อย่างไรก็ตาม ทางเขื่อนลำตะคอง ยังคงต้องมีการจัดส่งน้ำออกไปให้โรงประปาในพื้นที่ท้ายเขื่อนกว่า 100 แห่ง ในการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน ,อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ได้มีการจัดส่งออกไปนั้นได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการระยะที่ 8 ที่ได้มีมติในที่ประชุมกับกลุ่ม JMC ในลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ปริมาณน้ำภายในแหล่งน้ำและตามลำน้ำในพื้นที่ต่างๆ มีปริมาณน้ำที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายของลำน้ำลำตะคอง ก่อนที่จะเชื่อมเข้ากับลำน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้สภาพตามลำน้ำลำตะคองตลอดสายเริ่มที่จะเห็นสันทรายโผล่ขึ้นมาหลายแห่ง โดยเฉพาะที่บริเวณลำน้ำลำตะคอง บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณน้ำภายในลำน้ำนั้นมีปริมาณที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เคยมีน้ำเต็มลำคลองและมีความกว้างกว่า 10 เมตร

ล่าสุด ปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องทำให้ลำน้ำลำตะคองเหลือความกว้างเพียงเล็กน้อย จนชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาได้ นอกจากนั้น ยังพบว่าบริเวณสันทรายที่โผล่ขึ้นมาตามจุดต่างๆ ได้มีฝูงปลาซักเกอร์ ซึ่งเป็นปลาที่มีความอดทนสูง และสามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับสภาพอากาศต่างๆ ได้ดี ได้นอนเกยตื้นตายอยู่ตามสันทรายที่โผล่ขึ้นมาอยู่เป็นจำนวนมาก.

ภัยแล้งโคราชทวีความรุนแรง ขยายวงกว้าง ขณะที่ตลอดลำน้ำลำตะคอง น้ำลดฮวบจนเห็นสันทรายโผล่หลายจุด ปลาซักเกอร์นอนตายอื้อ ส่วนน้ำในเขื่อนลำตะคอง แม้ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ยังมีการส่งไปทำประปา วันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร ... 19 มี.ค. 2559 14:38 ไทยรัฐ