วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งเมื่อเกิดเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถพยาบาล แจ้งเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประกอบด้วยรับแจ้งเหตุผ่าน 1669 โดยมีการส่งข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, ปีเกิด หรือข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจำ ตัว,การแพ้ยา เป็นต้น-ระบุพิกัดที่เกิดเหตุ (latitude, long itude)-ส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ ระบบค้นหาสถานพยาบาล-แสดงชื่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุ-แสดงพิกัดระบุสถานพยาบาลบนแผนที่ ระบบเรียนรู้การเนื้อหาปฐมพยาบาลเบื้องต้น 19 บทเรียน ประกอบด้วย โหลดฟรีทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส.

19 มี.ค. 2559 11:03 19 มี.ค. 2559 11:15 ไทยรัฐ