บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วไทย อากาศยังร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาฯ

ไทยตอนบน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส   ส่วนภาคใต้  รวมทั้ง กรุงเทพฯและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน


เมื่อ 19 มี.ค.59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ร่วมกับเดอะเวตเตอร์ คอมพานีในระยะนี้ พบว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ขณะที่อุณหภูมิในเช้าวันนี้ พบว่า บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ภาคกลาง ที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี อุณหภูมิสูงขึ้นทะลุ 41 องศาเซลเซียสในช่วงบ่าย ส่วนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีอุณหภูมิที่สูงในช่วงบ่าย กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายเช่นกัน

ส่วนภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในเช้านี้ พบว่าภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่พบกลุ่มฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ขณะที่ภาคกลาง มีเมฆชั้นสูง ตรวจไม่พบกลุ่มฝน ส่วนภาคมีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ไม่พบกลุ่มฝน และภาคใต้วันนี้ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ตรวจไม่พบกลุ่มฝนเช่นกัน

สภาพอากาศในแต่ละภาคของประเทศไทยในวันนี้ เป็น ดังนี้ 

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 18-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง  อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และกาญจนบุรี
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.