วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วไทย อากาศยังร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาฯ

ไทยตอนบน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส   ส่วนภาคใต้  รวมทั้ง กรุงเทพฯและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน


เมื่อ 19 มี.ค.59 จากการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี ร่วมกับเดอะเวตเตอร์ คอมพานีในระยะนี้ พบว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ขณะที่อุณหภูมิในเช้าวันนี้ พบว่า บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ภาคกลาง ที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี อุณหภูมิสูงขึ้นทะลุ 41 องศาเซลเซียสในช่วงบ่าย ส่วนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีอุณหภูมิที่สูงในช่วงบ่าย กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายเช่นกัน

ส่วนภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในเช้านี้ พบว่าภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่พบกลุ่มฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ขณะที่ภาคกลาง มีเมฆชั้นสูง ตรวจไม่พบกลุ่มฝน ส่วนภาคมีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ไม่พบกลุ่มฝน และภาคใต้วันนี้ มีเมฆบางส่วน เป็นเมฆชั้นสูง ตรวจไม่พบกลุ่มฝนเช่นกัน

สภาพอากาศในแต่ละภาคของประเทศไทยในวันนี้ เป็น ดังนี้ 

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 18-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง  อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และกาญจนบุรี
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ไทยตอนบน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ รวมทั้ง กรุงเทพฯและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน 19 มี.ค. 2559 08:03 19 มี.ค. 2559 08:14 ไทยรัฐ