วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชมงคลสนองนโยบายประหยัด “น้ำ-พลังงาน”

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะปริมาณฝนตกน้อยลงประกอบกับปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนหลักของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตนจึงได้มีการลงนามในประกาศ มทร.ธัญบุรี กำหนดมาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารวมถึงหน่วยงานของ มทร.ธัญบุรี ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ ปิดน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำทุกชนิดให้ปิดสนิทอยู่เสมอหลังจากไม่ใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีที่ชำรุด ใช้น้ำจากคูน้ำ บ่อน้ำธรรมชาติในการรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

“ส่วนที่รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนเปลี่ยนจากการสาดน้ำมาเป็นการรดน้ำดำหัว หรือประพรมน้ำแทนเพราะใช้น้ำน้อย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้วยนั้น ผมเห็นด้วยและคิดว่าต้องทำทุกวันไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ต้องปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปฏิบัติให้เป็นนิสัยทั้งน้ำและพลังงานทุกชนิด โดยในการประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่งครั้งที่ผ่านมาได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุย และจะสนับสนุนนโยบายนี้” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว.

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะปริมาณฝนตกน้อยลงประกอบกับปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อน... 19 มี.ค. 2559 03:35 ไทยรัฐ