วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.2 เปิดงาน 'วันท้องถิ่นไทย' ครบรอบ 111 ปี

มท.2 เปิดงาน 'วันท้องถิ่นไทย' ครบรอบ 111 ปี มท.2 เปิดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 ครบรอบ 111 ปี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการจัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย และเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ประกาศจัดตั้ง "สุขาภิบาลตำบล ท่าฉลอม" ขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ.124) และในปีนี้ครบวาระ 111 ปี สำหรับการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ที่บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ระหว่างวันที่ 18 - 20 มี.ค. 2559 โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

มท.2 เปิดงาน 'วันท้องถิ่นไทย' ครบรอบ 111 ปี มท.2 เปิดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 ครบรอบ 111 ปี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 18 มี.ค. 2559 20:59 ไทยรัฐ