วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารฉีดพ่นน้ำ ลดหมอกควันไฟ ปกคลุมสามเหลี่ยมทองคำ

(ภาพจาก เจ้าหน้าที่ นรข.เขตเชียงราย)

ปัญหาหมอกควันจากการเผากลับมาอีก เกิดปัญหาในหลายอำเภอ ที่ อ.เชียงแสน ระดมทหารฉีดพ่นน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมแดนสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เชียงราย

วันนี้ 17 มี.ค. 59 น.อ.ชลทัย รัตนเรือง ผบ.นรข.เขตเชียงราย นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน นำรถดับเพลิง รถน้ำ และรถพ่นฉีดน้ำ ออกพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ ตามถนนบริเวณองค์พระใหญ่ ที่สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก และเป็นแหล่งที่ชุมชนหนาแน่น บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละออง บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชน เพราะได้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั้งอำเภอ

น.อ.ชลทัย รัตนเรือง กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันใน อ.เชียงแสน อาจจะเกิดจากไฟป่าลุกไหม้ใบไม้แห้ง และส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเผาพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน เพื่อเตรียมการเพาะปลูกใหม่ ทำให้ควันไฟถูกลมพัดเข้าปกคลุมทั้งอำเภอ ทาง นรข. ซึ่งมีทั้งรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ จึงร่วมกับทางฝ่ายปกครองและเทศบาล 2 แห่ง นำรถดับเพลิง และรถน้ำออกฉีดเพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่อลดหมอกควัน

และจากนี้ไป หากพบว่ามีหมอกควันปกคลุม นรข.เขตเชียงราย จะร่วมกันเทศบาลนำรถน้ำออกฉีดน้ำเพิ่มความชื้น ลดหมอกควันในอากาศ ซึ่งการนำรถออกฉีดพ่นน้ำ เป็นมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหาหมอกควัน และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

มีรายงานเพิ่มเติมว่า หมอกควันที่เกิดขึ้นในอำเภอเชียงแสน พบว่า บางส่วนมีการจุดไฟเผาวัชพืชในการแผ้วถาง ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมเพาะปลูกพืชฤดูใหม่ของชาวบ้าน รวมทั้งมีการเผาในพื้นที่ใกล้เคียง และกระแสลมได้พัดเอาหมอกควันเข้ามาปกคลุม สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน.

ปัญหาหมอกควันจากการเผากลับมาอีก เกิดปัญหาในหลายอำเภอ ที่ อ.เชียงแสน ระดมทหารฉีดพ่นน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมแดนสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เชียงราย 18 มี.ค. 2559 20:55 ไทยรัฐ