วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.เสริมเขี้ยวเล็บ เพิ่มเรือตรวจการณ์ลำน้ำเข้าประจำการ 6 ลำ

ทร.เสริมเขี้ยวเล็บ ประจำการเรือตรวจการณ์ ชุดเรือ ล.164 จำนวน 6 ลำ ดูแลชายแดน และแม่น้ำเจ้าพระยา รักษาอธิปไตย พร้อมส่งประจำการแม่น้ำเจ้าพระยา รักษาความปลอดภัยประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล...

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 ที่ราชนาวิกสภา พล.ร.อ.นริศ ประทุมวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานรับมอบเรือตรวจการณ์ลำน้ำ ชุดเรือ ล.164 จำนวน 6 ลำ เพื่อเข้าประจำการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการจัดและเตรียมพร้อมด้านกำลังรบ สำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขต และลำน้ำภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลป้องกันขัดขวาง ทำลายการแทรกซึมและการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต อีกทั้ง เป็นหน่วยฝึกและเตรียมยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ และจัดกำลังในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงค์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

พล.ร.อ.นริศ เปิดเผยว่า เรือตรวจการณ์ลำน้ำได้พัฒนาและต่อยอดคุณสมบัติด้านความเร็ว และมีเกราะป้องกันกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ จะเข้าประจำการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในแม่น้ำเจ้าพระยา และประจำการที่หน่วยปฏิบัติการรักษาความเรียบร้อยลำแม่น้ำโขง หรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) เพื่อป้องกันการค้ายาเสพติด ไม้พะยูง การโจรกรรมข้ามชาติ รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน เรือตรวจการณ์ลำน้ำทั้ง 6 ลำ มีการปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของความเงียบ ความเร็ว ความคล่องตัว ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งตัวเรือเป็นอะลูมิเนียมผสม ที่มีความแข็งแกร่งกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือตรวจการณ์ลำน้ำ จำนวน 44 ลำ

ทร.เสริมเขี้ยวเล็บ ประจำการเรือตรวจการณ์ ชุดเรือ ล.164 จำนวน 6 ลำ ดูแลชายแดน และแม่น้ำเจ้าพระยา รักษาอธิปไตย พร้อมส่งประจำการแม่น้ำเจ้าพระยา รักษาความปลอดภัยประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล... 18 มี.ค. 2559 16:10 ไทยรัฐ