บริการข่าวไทยรัฐ

มท.1 ยันโครงการตำบลละ 5 ล้าน ยังไม่พบทุจริต

"บิ๊กป๊อก" ยันโครงการตำบลละ 5 ล้าน ยังไม่พบทุจริต มีกระบวนการตรวจสอบรัดกุม พบเพียงเรื่องร้องเรียนจาก ปชช.เท่านั้น

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีโครงการที่ทุจริต มีเพียงเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเท่านั้น โดยองค์กรตรวจสอบอย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ซึ่งยังไม่พบความผิดปกติ ส่วนโครงการใดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ได้ย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบ และไม่ว่าใครที่กระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี พร้อมย้ำว่ามีกระบวนการตรวจสอบอย่างรัดกุม ตั้งแต่การเสนอโครงการ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน ทั้งนี้ หลายจังหวัดได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทันตามเป้าหมายที่ต้องทำเป็นการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ประมาณร้อยละ 90 ซึ่งทันกรอบภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ ส่วนโครงการที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ป่า หรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการหารือผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะดำเนินโครงการได้หรือไม่.