วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดตามรายการ รวยหุ้น รวยลงทุน ได้ที่ ไทยรัฐทีวี ทุกวันพุธ-ศุกร์ 11.15-11.30 น.

พุธ 16/3/59
ช่วง: “จัดทัพลงทุน” โดย TMBAM
ตอน: “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

ผู้ร่วมรายการ:
1. คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์
2. คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
3. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

พิธีกร: ศิรัถยา อิศรภักดี


วัตถุประสงค์ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” เป็นการต่อยอดการแข่งขันโครงการนักเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยเนคเทคเป็นประจำทุกปี อันมีสิ่งสำคัญคือ การพัฒนาผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการให้ออกมาเป็นผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จึงถือเป็นบทบาทและการดึงศักยภาพต่อประโยชน์ทางสังคมที่สำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไปสู่ผู้ใช้และสังคมภายนอกได้จริง

ประโยชน์สำคัญของโครงการ คือ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความเป็นไปในสังคมไทย ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและตนเอง รวมถึงยังสามารถเพิ่มแนวทางการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้


สิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ และวงการไอทีเติบโตได้ คือ คำแนะนำที่ดีจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผลงาน การตลาด รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา และความเข้าใจในระหว่างทาง ที่หลายๆ ฝ่ายควรมีให้กับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พฤ 17/3/59
ช่วง “เส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวง"
ตอน เปิดโอกาสลงทุนในหุ้นอาเซียน ตอนที่ 2

ผู้ร่วมรายการ: คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Managing Director, Chief Investment Officer บลจ. บัวหลวง

พิธีกร: เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล


กองทุนบัวหลวง มองว่าอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่น่าลงทุน โดยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีประชากรมากและเป็นวัยหนุ่มสาว ยังเป็นวัยทำงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียก็มีจุดแข็งของประเทศชัดเจน จึงน่าลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศเหล่านี้เช่นกัน

พฤ 18/3/59
ช่วง “หุ้น โดย AIRA"
ตอน หาจังหวะลงทุนหุ้นไทย กับ บล.ไอร่า

ผู้ร่วมรายการ: คุณนคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บล.ไอร่า

พิธีกร: เฉลิมพร ตันติกาญจนากุลบล.ไอร่า มองว่าเงินลงทุนจากต่างชาติกำลังไหลกลับไทย โดยดัชนีแถว 1380 จุด ตรงนี้จะเป็นจุดที่ตลาดกำลังเลือกทางว่าจะปรับขึ้นต่อเนื่องหรือพักฐาน หากดัชนียืนเหนือ 1385 ได้แข็งแรง มีโอกาสทะลุไป 1420 ได้ หุ้นที่น่าสนใจคือ QH

วัตถุประสงค์ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” เป็นการต่อยอดการแข่งขันโครงการนักเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยเนคเทคเป็นประจำทุกปี... 18 มี.ค. 2559 15:14 ไทยรัฐ