วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ขอบคุณ กรธ.ยอมปรับร่างฯ แก้หมวดท้องถิ่น

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ บุกสภาขอบคุณ กรธ.ปรับร่าง รธน.ตามคำขอ แนะเพิ่มระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 ที่รัฐสภา นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้ายื่นข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

โดย นายยงยศ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ กรธ.ยอมให้ปรับเนื้อของร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ แต่ทั้งนี้ ยังเห็นว่า กรธ.ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 49 โดยกำหนดให้รัฐต้องดำเนินนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด         

ด้าน นายอมร กล่าวยืนยันว่า เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญตามที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอ กรธ.ได้นำไปบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ขณะที่ข้อเสนอที่ต้องการให้เขียนคำซึ่งเน้นถึงความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นนั้น ตนจะรับไปนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา.

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ บุกสภาขอบคุณ กรธ.ปรับร่าง รธน.ตามคำขอ แนะเพิ่มระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 18 มี.ค. 2559 15:01 ไทยรัฐ