วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผยผู้นำชุมชน รับได้ร่าง รธน. ชี้เป็นสากล ไฟเขียวประชามติ

"มาสเตอร์โพล" เผยผลสำรวจ ร่าง รธน. แกนนำชุมชน ระบุ ส่วนใหญ่รับได้กับเนื้อหาในร่างฯ ชี้ เป็น "หลักสากล-สร้าง ปชต." แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงประชามติร่างฯ พร้อมไฟเขียวให้ร่างฯ ผ่าน

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล เรื่องร่างรัฐธรรมนูญกับความพร้อมลงมติของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,074 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในประเด็น "ความเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย" ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.0 ระบุ ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 15.0 ระบุ ยอมรับไม่ได้ เช่นเดียวกับประเด็น "เป็นรัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่พลเมือง" ร้อยละ 91.1 ระบุ ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 8.9 ระยุ ยอมรับไม่ได้

ส่วนประเด็น "สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองในอดีต/ป้องกันเผด็จการรัฐสภาและการทุจริตประพฤติมิชอบ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล และส่งเสริมธรรมาภิบาล" พบว่า ร้อยละ 90.6 ระบุ ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระยุ ยอมรับไม่ได้ และประเด็น "เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง" ร้อยละ 93.9 ระบุ ยอมรับได้ ร้อยละ 6.1 ระบุ ยอมรับไม่ได้

อย่างไรก็ตาม แกนนำชุมชนมากกว่าครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 65.2 ระบุ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ เพื่อตัดสินใจในการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ในขณะที่ร้อยละ 24.2 ระบุ มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้แล้ว และร้อยละ 10.6 ระบุ ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลย และเมื่อคณะผู้วิจัยสอบถามถึงการตัดสินใจ หากว่าวันนี้เป็นวันลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญนั้น พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 70.0 ระบุ คิดว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ร้อยละ 30.0 ระบุ คิดว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้.

"มาสเตอร์โพล" เผยผลสำรวจ ร่าง รธน. แกนนำชุมชน ระบุ ส่วนใหญ่รับได้กับเนื้อหาในร่างฯ ชี้ เป็น "หลักสากล-สร้าง ปชต." แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงประชามติร่างฯ พร้อมไฟเขียวให้ร่างฯ ผ่าน 18 มี.ค. 2559 11:30 ไทยรัฐ