วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด่วน! ผู้ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 59 รีบลงทะเบียน ภายใน 31 มี.ค.

กรมศาสนา แนะมุสลิมไทยที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี 59 แต่ยังไม่ลงทะเบียน ให้รีบแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้ประกอบการภายใน 31 มี.ค.นี้ แจงต้องเร่งรัดให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทันกับกรอบเวลาที่ซาอุดีอาระเบียกำหนด จึงจะออกวีซ่าให้ผู้แสวงบุญได้

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับโควตาจำนวนผู้แสวงบุญจากประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 10,400 คน ซึ่งแบ่งสัดส่วนได้เป็น ผู้ลงทะบียนแจ้งความประสงค์ในระบบออนไลน์ 8,320 คน ผู้ให้บริการผู้แสวงบุญ (ทีมงานบริษัท ผู้ประกอบการ) 1,880 คน และผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 200 คน โดยปีนี้การดำเนินงานฮัจญ์จำเป็นต้องเร่งรัดทุกด้านให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ E-TRACK ของซาอุดีอาระเบีย ที่นำมาใช้บริหารจัดการฮัจญ์ทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องจำนวนและรายชื่อผู้แสวงบุญจะต้องชัดเจนและเรียบร้อยภายใน 31 มี.ค. 59 เนื่องจากจะไปเชื่อมโยงกับกรอบเวลาในการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดเช่าที่พัก การทำสัญญาบริการอาหาร และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด สถานทูตจึงจะออกวีซ่าผู้แสวงบุญได้

ดังนั้น พี่น้องมุสลิมทั่วไปที่มีความพร้อมเดินทางปีนี้ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องรีบแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้ประกอบการ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทาง 2 งวด ผ่านระบบออนไลน์ รวม 63,000 บาท ภายใน 31 มี.ค. 59 จะได้รับการขึ้นบัญชีให้เป็นผู้ได้สิทธิ์เดินทางใหม่ตามลำดับคิวต่อไป.

กรมศาสนา เผย มุสลิมไทยที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ แต่ยังไม่ลงทะเบียน ให้รีบแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้ประกอบการด่วน ชี้ ต้องเร่งรัดให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทันกับเวลาที่ซาอุดีอาระเบียกำหนด จึงจะออกวีซ่าให้ผู้แสวงบุญได้ 18 มี.ค. 2559 10:47 ไทยรัฐ