บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด่วน! ผู้ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 59 รีบลงทะเบียน ภายใน 31 มี.ค.

กรมศาสนา แนะมุสลิมไทยที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี 59 แต่ยังไม่ลงทะเบียน ให้รีบแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้ประกอบการภายใน 31 มี.ค.นี้ แจงต้องเร่งรัดให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทันกับกรอบเวลาที่ซาอุดีอาระเบียกำหนด จึงจะออกวีซ่าให้ผู้แสวงบุญได้

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับโควตาจำนวนผู้แสวงบุญจากประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 10,400 คน ซึ่งแบ่งสัดส่วนได้เป็น ผู้ลงทะบียนแจ้งความประสงค์ในระบบออนไลน์ 8,320 คน ผู้ให้บริการผู้แสวงบุญ (ทีมงานบริษัท ผู้ประกอบการ) 1,880 คน และผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 200 คน โดยปีนี้การดำเนินงานฮัจญ์จำเป็นต้องเร่งรัดทุกด้านให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ E-TRACK ของซาอุดีอาระเบีย ที่นำมาใช้บริหารจัดการฮัจญ์ทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องจำนวนและรายชื่อผู้แสวงบุญจะต้องชัดเจนและเรียบร้อยภายใน 31 มี.ค. 59 เนื่องจากจะไปเชื่อมโยงกับกรอบเวลาในการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดเช่าที่พัก การทำสัญญาบริการอาหาร และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ทางซาอุดีอาระเบียกำหนด สถานทูตจึงจะออกวีซ่าผู้แสวงบุญได้

ดังนั้น พี่น้องมุสลิมทั่วไปที่มีความพร้อมเดินทางปีนี้ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องรีบแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้ประกอบการ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทาง 2 งวด ผ่านระบบออนไลน์ รวม 63,000 บาท ภายใน 31 มี.ค. 59 จะได้รับการขึ้นบัญชีให้เป็นผู้ได้สิทธิ์เดินทางใหม่ตามลำดับคิวต่อไป.