วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริษัทในตลาดหุ้นคึกคัก ปีที่แล้วจ่ายปันผลพุ่งลิ่ว

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ วันที่ 11 มี.ค.59 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว 406 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,646 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แบ่งเป็นบริษัทใน SET 328 แห่ง จ่ายเงินปันผล 376,683 ล้านบาท และ mai 78 แห่ง จ่ายเงินปันผล 4,963 ล้านบาท โดยภาพรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน เท่ากับ 3.55% สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 2.95% และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 61% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน

“มูลค่าเงินปันผลที่สูงขึ้นจนสามารถทำสถิติ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นผลจากการที่ บจ.หลาย แห่งมีผลประกอบการดีขึ้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ บจ.ที่ยังแข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องได้ดี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของ บจ.ไทยที่สูงขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในอาเซียน”.

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ วันที่ 11 มี.ค.59 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 แล้ว 406 แห่ง... 18 มี.ค. 2559 05:13 18 มี.ค. 2559 05:13 ไทยรัฐ