วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.ทำบุญวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 24 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 24 และครบรอบขึ้นระวางประจำการ เรือหลวงจักรีนฤเบศรครบรอบ 19 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานจนท. รวม 31 ทุน...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59 พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 24 และครบรอบขึ้นระวางประจำการ เรือหลวงจักรีนฤเบศรครบรอบ 19 ปี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน ข้าราชการในสังกัด จำนวน 31 ทุน รวม 100,000 บาท ณ บริเวณดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตลอดจน อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดช่องแสมสาร สวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และกำลังพล


พลเรือตรีวศินสรรพ์ จันทวรินทร์ กล่าวว่าจากกรณีภัยพิบัติภายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทย เมื่อปี 2532 ทำความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะนั้นแม้กองทัพเรือมีเรือขนาดใหญ่แต่ยังไม่สามารถทนสภาพทะเลจากพายุ ไต้ฝุ่นได้ทำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก กองทัพเรือจำเป็นต้องกำหนดความต้องการเรือที่มีขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่าง รวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือ เพื่อขยายพื้นที่การลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานาน และมีประสิทธิภาพ กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 เพื่อเป็นหน่วยสำหรับรองรับการเข้าประจำการของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์


ผบ.กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงได้ถือวันที่ 11 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ จนถึงปัจจุบันนี้ มีอายุ 24 ปีแล้ว มีการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคลคือ กำลังพลที่ประจำการในกองเรือ องค์วัตถุ ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และ อากาศยานประจำเรือ และ องค์ยุทธวิธี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนมีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ในยามสงบ


สำหรับ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ มีหน้าที่คอยคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่วิกฤต และคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลชายฝั่ง ส่วนในยามสงครามจะใช้เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ทำหน้าที่เรือธง ควบคุมบังคับบัญชากองเรือในทะเล ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันภัยทางอากาศ การป้องกันภัยผิวน้ำ และการปราบเรือดำน้ำ กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ เช่น การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และจะดำรงความพร้อมเหล่านี้ตลอดไป ตามหลักสากลนิยมที่ทั่วโลกยอมรับ โดยในปีนี้ความตั้งใจของกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้กำหนดจัดงานงานสถาปนา และวันขึ้นระวางประจำการเรือหลวงจักรีนฤเบศร.

ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 24 และครบรอบขึ้นระวางประจำการ เรือหลวงจักรีนฤเบศรครบรอบ 19 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานจนท. รวม 31 ทุน... 18 มี.ค. 2559 05:10 ไทยรัฐ