วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจแห่ลงทุนนอกเพิ่ม 101.49%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย ณ สิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ธุรกิจไทยมีการปรับโครงสร้างการผลิตและไปลงทุนในธุรกิจต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก โดยสิ้นปี 2558 มีเงินลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนโยกย้ายฐานการผลิต และการลงทุนในหุ้นของกิจการต่างประเทศ 8,631.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นมูลค่า 302,096.9 ล้านบาท (35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ที่ผ่านมา 4,347.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 152,167.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 101.49%

โดยธุรกิจที่ไปลงทุนเพิ่มขึ้นมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ภาคการผลิตของไทย มีเงินลงทุนในปี 2558 ทั้งสิ้น 2,407.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 84,245.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 1,284.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 89.84% มากที่สุด คือ ธุรกิจการผลิตอาหาร รองลงมาเป็นธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม มีเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 702.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 24,601.85 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เงินลงทุนลดลงเล็กน้อย สำหรับอันดับ 3 คือ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีเงินลงทุนในต่างประเทศ 573.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 20,056.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการลงทุนในปี 2557 ทั้งสิ้น 485.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 551%

ขณะที่อันดับ 2 ของธุรกิจที่ไปลงทุนต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน มีเงินลงทุน 2,217.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 77,597.1 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย 472.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง 17.57% ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีเงินออกไปลงทุนโดยตรง 1,701.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 59,546.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 1,066.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 168.07% ส่วนธุรกิจที่มีเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศน้อยที่สุดในปี 2558 คือ ธุรกิจเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง รวมทั้งการผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย ณ สิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา... 18 มี.ค. 2559 04:52 ไทยรัฐ