วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อึ้ง! “เด็กดาวน์” ขาดโอกาสพัฒนาศักยภาพอื้อ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวว่า วันดาวน์ซินโดรมโลกจัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จ ของบุคคลที่มีภาวะกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมทั่วโลก โดยในไทยพบการเกิดภาวะดาวน์ซินโดรมได้ 1 ใน 800-1,000 ประชากร และจากฐานข้อมูลประชากรไทยปี 2558 พบมีประชากรที่เป็นดาวน์ซินโดรมอยู่ที่ 70,000-80,000 คน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกัน แต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาทำให้ปัจจุบันผู้มีอาการดาวน์สามารถใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งกรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันการป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูดูแลผู้มีอาการดาวน์แบบครบวงจร

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรกลุ่มอาการดาวน์จำนวนมากยังขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ เห็นได้จากอัตราการเข้าถึงบริการของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ปี 2556 ที่มีการเข้าถึงร้อยละ 8.4 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กกลุ่มนี้ยังขาดความครอบคลุม ทั้งนี้ อีกสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดโรคของอวัยวะต่างๆ อาทิ ปัญหาสายตา ปัญหาการได้ยิน ปัญหาไทรอยด์พบได้มากกว่า 1 ใน 4 ปัญหาโรคหัวใจโดยกำเนิดพบได้ถึง 40% และยังพบเด็กกลุ่มนี้เกิดโรคอ้วนและปัญหาแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพและมีการส่งเสริมสุขภาพสม่ำเสมอ.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวว่า วันดาวน์ซินโดรมโลกจัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จ ของบุคคลที่มีภาวะกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมทั่วโลก 18 มี.ค. 2559 02:02 ไทยรัฐ