บริการข่าวไทยรัฐ

ติวเข้มพระสงฆ์เผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี 2559 ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ทั้งนี้ นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.นอกจากจะมีภารกิจรับสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ เกี่ยวกับการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติและพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้วัดถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ดังนั้น พศ.จึงจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะจำนวน 300 รูป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 22 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะได้รับทราบนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน.