วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่บอกล่วงหน้า! ติงเขื่อนจีนปล่อยน้ำหน้าแล้ง ผิดธรรมชาติ

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง เพาะถั่วงอกริมแม่น้ำโขงใน อ.เชียงของ เชียงราย เดือดร้อนเสียหายจากการที่เขื่อนจีนปล่อยน้ำโดยไม่บอกล่วงหน้า วันเดียวสูงกว่า 1 เมตร ทำปลาตื่นน้ำ ปรับตัวไม่ทัน ชี้ผิดธรรมชาติ... 

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 17 มี.ค. 59 ภายหลังจากจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนเมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ติดต่อกันมา 2-3 วัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นกว่าปกติอย่างรวดเร็วสูงเกินกว่า 1 เมตรภายในวันเดียว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้ชาวบ้านริมแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เตรียมตัวไม่ทัน โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ถั่วงอก ได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมาก

นายชาตรี วงค์วิวัฒนากุล เจ้าของกระชังปลาในแม่น้ำโขง อ.เชียงของ กล่าวว่าจากการที่น้ำได้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาปรับตัวไม่ทัน เกิดการตื่นน้ำจนเป็นแผล ผู้เลี้ยงบางรายเกิดความเสียหาย กระชังได้หลุดลอยหายไปกับน้ำ เนื่องจากตามปกติฤดูแล้งไม่มีฝน น้ำจะไม่เคยขึ้น จึงไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ทำให้หลายรายได้รับความเสียหายมากพอสมควร

ส่วน นางมานิดา วุฒิกร ชาวบ้านผู้เพาะถั่วงอกริมแม่น้ำโขง กล่าวว่า ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นมาเร็วผิดธรรมชาติ ทำให้ขึ้นมาท่วมถังเพาะถั่วงอก ที่มีอายุการเพาะมากพอก็ยังพอกู้ขึ้นจากน้ำเอามาขายได้ แต่ถังที่เพาะได้เพียง 2 วัน เมื่อน้ำท่วมเข้าไปในถัง ทำให้เน่าเสียจนต้องเททิ้ง ได้รับความเสียหายกันแบบไม่ทันตั้งตัว.

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง เพาะถั่วงอกริมแม่น้ำโขงใน อ.เชียงของ เชียงราย เดือดร้อนเสียหายจากการที่เขื่อนจีนปล่อยน้ำโดยไม่บอกล่วงหน้า วันเดียวสูงกว่า 1 เมตร ทำปลาตื่นน้ำ ปรับตัวไม่ทัน ชี้ผิดธรรมชาติ... 17 มี.ค. 2559 19:07 ไทยรัฐ