วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุงลายชอบวางไข่ อยู่ใกล้กับดอกไม้

นักวิจัยมหาวิทยาลัยฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา ได้พบว่ายุงลายเอเชียที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย นั้นชอบวางไข่ในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับไม้ดอก

นักวิจัยสงสัยว่าเหตุที่พวกมันชอบวางไข่ในแหล่งน้ำใกล้กับไม้ดอกนั้น เนื่องจากลูกน้ำจะต้อง อาศัยกินดูดน้ำหวานจากดอกไม้ ความรู้เรื่องนี้อาจจะนำมาใช้ในการควบคุมยุงมฤตยูพวกนี้ได้ อย่างเช่น มีผู้ค้นคว้าหากลิ่นดอกไม้ที่ดึงดูดให้ยุงไปวางไข่ใกล้ๆ ซึ่งอาจจะนำเอามาใช้เป็นกับดักยุงได้

นักวิจัยยังเห็นได้ว่าเหตุที่ยุงตัวเมียชอบวางไข่ ไว้ใกล้ดอกไม้ อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหวานในดอกไม้เป็นแหล่งอาหารสำคัญ ด้วยเหตุนั้น ยุงตัวเมียที่มีไข่ จึงมักชอบหาน้ำหวานในดอกไม้กิน และยังอาจเป็นอาหารสำรองเก็บไว้ให้กับลูกๆ รุ่นต่อไปของมันด้วย.

นักวิจัยมหาวิทยาลัยฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกา ได้พบว่ายุงลายเอเชียที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย นั้นชอบวางไข่ในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับไม้ดอก 17 มี.ค. 2559 15:54 17 มี.ค. 2559 16:03 ไทยรัฐ