วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนหลังยาวได้ดี หัวใสการคิดริเร่ิม

เคยถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา คนที่เอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งมักจะเอาดีไม่ได้ เพราะจะผัดผ่อน เลื่อนกำหนดเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเส้นตายวันสุดท้ายนั่นแหละ แต่บัดนี้กลับมีการพบว่านิสัยการผัดวันประกันพรุ่งกลับมีข้อดี เพราะว่ามันทำให้คิดริเริ่มอะไรใหม่ได้มากที่สุด คนผู้ใหญ่ทั่วไปมักจะมีนิสัยเช่นนี้มากถึงร้อยละ 20

ศาสตราจารย์แอสดัม แกรนด์ ของโรงเรียนธุรกิจวอตัน ชื่อดัง ได้เปิดเผยว่า รู้สึกสะดุดใจเหมือนกัน เมื่อได้ยินลูกศิษย์คนที่มีความคิด
ริเริ่มมากที่สุดคนหนึ่งสารภาพว่า ความคิดริเริ่มส่วนใหญ่ของเธอนั้นได้มาจากการที่เธอชอบผัดวันประกันพรุ่ง

ก่อนหน้านั้น ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ โดยการสำรวจบริษัทสองแห่ง ได้พบว่าผู้บริหารทั้งสอง บริษัทก็พบว่าลูกน้องคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง มักจะเป็นคนมีความคิดริเริ่มมากกว่าคนอื่น.

เคยถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา คนที่เอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งมักจะเอาดีไม่ได้ เพราะจะผัดผ่อน เลื่อนกำหนดเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเส้นตายวันสุดท้ายนั่นแหละ แต่บัดนี้กลับมีการพบว่านิสัยการผัดวันประกันพรุ่งกลับมีข้อดี 17 มี.ค. 2559 15:46 ไทยรัฐ