วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ดัน ก.ม. 3 ชั่วโคตร ป้องกัน พ่อแม่-ลูกเมีย มีผลประโยชน์ทับซ้อน

สปท. ดันกฎหมาย 3 ชั่วโคตร ห้ามพ่อแม่ ลูกเมีย กระทำขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใครทำผิดติดคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ 

วันที่ 17 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.เห็นชอบการเสนอร่าง พ.ร.บ.การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีสาระสำคัญ คือ การห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้เครือญาติ มาใช้แทนร่างกฎหมายฉบับเดิม ที่เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกไปในปี 2551 เพราะองค์ประชุมในการพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวขณะนั้น ไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งเนื้อหาตามกฎหมายเดิมกำหนดให้คำว่า เครือญาติครอบคลุมถึง พ่อแม่บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ ลุง ป้า น้า อา พ่อตา แม่ยาย ลูก หลาน เหลน หรือ 7 ชั่วโคตร แต่ร่างกฎหมายที่ กมธ.เสนอล่าสุด จะครอบคลุมเฉพาะ 3 ชั่วโคตร ได้แก่ พ่อแม่ ลูก และคู่สมรสของลูก เนื่องจากมีเสียงท้วงติงว่า การบังคับใช้ถึง 7 ชั่วโคตร มีความเข้มงวด ยุ่งยาก เกินความจำเป็น หากมีผู้กระทำความผิดจะถูก ป.ป.ช.ไต่สวน มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 หลังจากนี้ กมธ.จะเสนอกฎหมายฉบับนี้ให้ที่ประชุม สปท. ลงมติเห็นชอบ ส่งให้ ครม. ต่อไป.

สปท. ดันกฎหมาย 3 ชั่วโคตร ห้ามพ่อแม่ ลูกเมีย กระทำขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใครทำผิดติดคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ 17 มี.ค. 2559 12:18 ไทยรัฐ