วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.ตั้งจุดจ่ายน้ำฟรี ช่วยชาวสวนเมืองนนท์ หลังน้ำเค็มหนุนเจ้าพระยา

ชาวสวนเมืองนนท์ เจอพิษภัยแล้ง-น้ำเค็มหนุน ต้องซื้อน้ำจืดมาเลี้ยงดูต้นไม้ กปน. จัดให้ออกมาตรการเร่งด่วน ตั้งจุดบริการน้ำฟรี! 7 แห่ง หากไปรับน้ำสาขาอื่น ต้องเตรียมเอกสารทะเบียนเกษตรกร และสำเนาบัตรประชาชน...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 59 นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเจอสถานการณ์ภัยแล้งฝนน้อยมา 3 ปีติดต่อกัน ประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาเรื่องค่าความเค็มขึ้นสูงเกินมาตรฐาน ทำให้ชาวสวนทุเรียนและไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำจืดเลี้ยงดูต้นไม้ ดังนั้น กปน. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยคิดค่าน้ำในอัตราพิเศษให้แก่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมาขอต่อน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน รวม 5 เดือน และขณะนี้ กปน. เริ่มติดตั้งจุดจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการในภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ฟรี จำนวน 7 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เชิงสะพานลอย ใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ (9.00-16.00 น.)
2. จุดหน้าปั๊มแก๊ส LPG ปตท. ถ.ชัยพฤกษ์ตัดใหม่ฝั่งขาออก (อยู่ใกล้ ถ.ราชพฤกษ์) (9.00-16.00 น.) 
3. สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง (9.00-16.00น.) 
4. บริเวณจากสะพานเจษฎาบดินทร์ฯ ฝั่งขาออก ก่อนถึง ถ.ราชพฤกษ์ ( 9.00-16.00 น.) 
5. บริเวณแยกบางสีทอง ถ.นครอินทร์ฝั่งขาออก (ใกล้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) (10.00-15.00 น.)
6. สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ (9.00-16.00 น.) จุดที่ 1-6 เริ่ม 25 ก.พ. 59 นี้ (เว้นวันหยุดราชการ) 
7. เชิงสะพานพระราม 7 ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นอกจากนี้ ยังสามารถไปรับน้ำได้ที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สุขสวัสดิ์ ภาษีเจริญ มหาสวัสดิ์ บางกอกน้อย และบางบัวทอง เพื่อให้เกษตรกรหรือรถบรรทุกน้ำของหน่วยราชการหรือส่วนท้องถิ่นสามารถนำรถมารับน้ำฟรี โดยขอให้แสดงเอกสารที่ใช้ในการรับน้ำ 1. สำหรับเกษตรกร-เอกสารทะเบียนเกษตรกร และบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำหรับหน่วยงานราชการ–ใช้รถยนต์ที่มีตราราชการ และบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

ทั้งนี้ หากเป็นรถบรรทุกน้ำของเอกชนหรือหน่วยงานใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ กปน. มีความจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่าย โดยคิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 17 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กปน. ขอให้ทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ หรือ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ชาวสวนเมืองนนท์ เจอพิษภัยแล้ง-น้ำเค็มหนุน ต้องซื้อน้ำจืดมาเลี้ยงดูต้นไม้ กปน. จัดให้ออกมาตรการเร่งด่วน ตั้งจุดบริการน้ำฟรี! 7 แห่ง หากไปรับน้ำสาขาอื่น ต้องเตรียมเอกสารทะเบียนเกษตรกร และสำเนาบัตรประชาชน... 17 มี.ค. 2559 11:13 ไทยรัฐ