วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทศบาลเมืองคอน เร่งซ่อมท่อเมนประปา 8 จุดชำรุด รับมือภัยแล้ง

เทศบาลเมืองคอน เร่งซ่อมท่อเมนประปา 8 จุดชำรุด รับมือน้ำประปาขาดแคลนหน้าแล้ง ยัน หากซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอไปตลอดทั้งปี ขอประชาชนอย่าได้เป็นห่วง 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 59 นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เดินทางไปตรวจสอบการซ่อมแซมท่อเมนประปาจากโรงกรองน้ำทวดทองถึงโรงกรองน้ำประตูชัย ระยะทางประมาณ 11 กม. ซึ่งมีจุดท่อรั่วชำรุด จำนวน 8 จุด ด้วยกัน คือ จุดถนนเทวบุรี หน้า อบจ., จุดหน้าอำเภอเก่า (หมอปาน), จุดประตูทางเข้าศาลากลาง, จุดหน้าอู่กรีก เซอร์วิส, จุดหน้าร้านขนมจีนเส้นสดแม่อี๊ด, จุดหน้าร้านเอกนครพาณิชย์ (ตรงข้ามอู่เปี๊ยก), หน้า AIS (และจุดถนนพาดรถไฟ ซึ่งทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติงบประมาณ 5 แสนบาท ว่าจ้างผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมจุดรั่วท่อเมนประปาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ซึ่งหากเมื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาเสร็จแล้ว ก็จะดำเนินการปล่อยน้ำจากโรงกรองน้ำทวดทอง ซึ่งมีแหล่งน้ำจำนวนมาก จากบ่อดิน ต.นาทราย ที่มีการเดินท่อจากบ่อดินนาทรายมาถึงโรงกรองน้ำทวดทองเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเดินน้ำมายังโรงกรองน้ำประตูชัย ซึ่งจะทำให้มีน้ำประปา สำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้มีน้ำประปาใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้งนี้แน่นอน และยืนยันว่าจะมีน้ำใช้ได้อย่างตลอดปีแน่นอน แต่ถ้าหากได้ซ่อมท่อเมนประปาที่ชำรุดจำนวน 8 จุดแล้ว ยังพบจุดรั่วอีกก็จะดำเนินการเดินท่อเมนประปาใหม่หมด ซึ่งจะคุ้มค่ากว่า ผศ.เชาวน์วัศ กล่าว.

เทศบาลเมืองคอน เร่งซ่อมท่อเมนประปา 8 จุดชำรุด รับมือน้ำประปาขาดแคลนหน้าแล้ง ยัน หากซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอไปตลอดทั้งปี ขอประชาชนอย่าได้เป็นห่วง 17 มี.ค. 2559 10:12 ไทยรัฐ