วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พัฒนาชุมชนตรัง' จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่ว ปท.

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ตรัง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ 

วันที่ 17 มี.ค. นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยสนับสนุนเงินกองทุนให้รายละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2559 จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างเวลา 08.30 - 11.00 น. หรือร่วมบริจาคด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง.

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ตรัง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ 17 มี.ค. 2559 06:15 17 มี.ค. 2559 15:44 ไทยรัฐ