บริการข่าวไทยรัฐ

“อุตตม” กล่อม 3 ซีอีโอตั้งกองทุน

อุตตม สาวนายน

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นัดพบกับผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศ นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ทรู คอร์ปอเรชั่น นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส และนายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค มาร่วมหารือด้วยถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อยกระดับการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ซีอีโอทีทั้ง 3 รายให้ความสนใจและเห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นของรัฐบาล โดยเปิดกว้างให้เอกชนทุกรายมีส่วนร่วมทุนในกองทุนดังกล่าว แต่ขอกลับไปศึกษารายละเอียดของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้แจ้งให้เอกชนรับทราบว่า รัฐบาลมีแนวคิดที่จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กำลังศึกษาข้อมูลทั้งหมด คาดว่าภายในปลายไตรมาสที่ 3 จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนช่วยระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และยังช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศไทยด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมีผลดีต่อตลาดทุนไทยด้วย

“ผมจะหารืออย่างต่อเนื่องกับ 3 ซีอีโอค่ายมือถือ เพื่อรับฟังความเห็น ขณะเดียวกันก็เปิดกว้างให้เอกชนรายอื่นๆ มาหารือด้วย เพราะร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ เพราะในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เชื่อว่าอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตของไทยจะเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาร่วมมือกันพัฒนาให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ เพราะปัจจุบันการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ได้พิจารณาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเป็นปัจจัยหลัก จากอดีตสนใจเรื่องการสร้างถนน และปัญหาจราจร