วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' ยกเคส มส. ขับ 'ยันตระ' เอาผิด 'ธัมมชโย'

"ไพบูลย์" ยกกรณี มส.ขับ "ยันตระ" ร้องเพิ่ม ดีเอสไอ-ผู้ตรวจฯ สอบปม "ธัมมชโย" ยัน มหาเถรสมาคมมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามพระลิขิตของ "พระสังฆราช" ชี้ ถ้าไม่ทำถือว่าละเว้น

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวกรณีที่ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) และยื่นคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้วินิจฉัยการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมหาเถรสมาคม (มส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในกรณีพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชว่า พบหลักฐานข้อเท็จจริงและแนวทางที่เคยปฏิบัติ ดังนี้ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ได้ลงพระนามประกาศใช้ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 38 และอีก 5 วันต่อมา ในวันที่ 27 มี.ค. 38 มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมครั้งพิเศษ 3/2538 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการของมหาเถรสมาคมซึ่งประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นองค์ประธาน และกรรมการ มส. อีก 11 รูป ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า พระวินัย อมโร ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหลายเรื่อง จึงลงมติให้พระวินัย อมโร สละสมณเพศ ต้องสึกภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบวินิจฉัยนี้ ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมดำเนินการตามมตินี้ มหาเถรสมาคมมีอำนาจในการพิจารณาให้ พระวินัย อมโร หรือ พระยันตระ สละสมณเพศได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงนิคหกรรม

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การใช้อำนาจของมหาเถรสมาคมตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) ลงมติให้พระยันตระสละสมณเพศในการกระทำผิดครุกาบัติได้นั้น ย่อมนำมาใช้กับกรณีพระธัมมชโยที่กระทำผิดครุกาบัติได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระลิขิตแล้วส่งไปให้มหาเถรสมาคมพิจารณาในวันที่ 10 พ.ค. 42 มหาเถรสมาคมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะนำขึ้นมาพิจารณาลงมติให้ พระธัมมชโย ว่า ต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตหรือไม่ แต่การที่บ่ายเบี่ยงว่าไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการตามพระลิขิตนั้นอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อช่วยเหลือพระธัมมชโยไม่ต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิต ตนจึงจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมกับคำร้องที่เคยยื่น.

"ไพบูลย์" ยกกรณี มส.ขับ "ยันตระ" ร้องเพิ่ม ดีเอสไอ-ผู้ตรวจฯ สอบปม "ธัมมชโย" ยัน มหาเถรสมาคมมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามพระลิขิตของ "พระสังฆราช" ชี้ ถ้าไม่ทำถือว่าละเว้น 16 มี.ค. 2559 16:50 16 มี.ค. 2559 17:32 ไทยรัฐ