วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ จ่อลงพื้นที่ จ.อุดรฯ 18 มี.ค. นี้ เกาะติดภัยแล้ง

นายกฯ เตรียมหอบคณะลงพื้นที่อุดรฯ 18 มี.ค. นี้ แก้ภัยแล้ง-บริหารจัดการน้ำ พร้อมฟังข้อเสนอแก้เศรษฐกิจ ตามนโยบายประชารัฐ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการที่ จ.อุดรธานี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในวันที่ 18 มี.ค. นี้ ว่า ในช่วงเช้านายกฯ จะเดินทางไปยัง ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อพบปะประชาชน และติดตามโครงการ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยนายกฯ จะมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชนบ้านดอนกลอย และมอบบ่อน้ำบาดาลให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร

จากนั้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ และคลองส่งน้ำหนองมัก จากงบประมาณสนับสนุนตำบลละ 1 ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการจัดการแหล่งน้ำทางการเกษตรของชุมชน ลดความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 110 ราย ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,079 ไร่ ถือเป็นตัวอย่างการดำเนินโครงการที่นำกลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ก่อนจะหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อรับทราบการบริหารจัดการภัยแล้ง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามนโยบายประชารัฐ.

นายกฯ เตรียมหอบคณะลงพื้นที่อุดรฯ 18 มี.ค. นี้ แก้ภัยแล้ง-บริหารจัดการน้ำ พร้อมฟังข้อเสนอแก้เศรษฐกิจ ตามนโยบายประชารัฐ 16 มี.ค. 2559 15:49 ไทยรัฐ