วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อากาศกลางคืน ร้อนเร็วกว่ากลางวัน

นักวิจัยกำลังรู้สึกพิศวงว่าเหตุใดอากาศช่วงกลางคืนจึงร้อนเร็วมากขึ้นกว่าตอนกลางวันเสียอีก และปรากฏการณ์อันนี้ ได้เป็นอยู่ทั่วโลกเป็นเวลาตั้งหลายทศวรรษแล้ว เชื่อได้ว่ามันจะคงเป็นอยู่ซ้ำซากไปอีกนาน นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสาเหตุว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะปฏิกิริยาภายใน ระบบดินฟ้าอากาศเอง อุณหภูมิในช่วงกลางคืนจะได้รับผลกระทบมากกว่า

การวิจัยของสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดระยะไกลในนอร์เวย์อธิบายว่า ตัวการในเรื่องนี้ คือชั้นของอากาศเหนือพื้นดิน ที่เรียกกันว่า “ชั้นพรมแดน” ซึ่งกั้นทั้งหมดไว้จากบรรยากาศ เมื่อเวลากลางคืนย่างเข้ามา ชั้นนี้จะหดเหลือเพียงอยู่ใต้ชั้นบรรยากาศเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ผิดกับตอนกลางวันมันจะขยายตัวสูงถึง 2-3 กิโลเมตร และวัฏจักรนี้แหละที่ทำให้อากาศช่วงกลางคืนร้อนเร็วกว่ากลางวัน.