วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไปดู ร.ร.ดอยสู้แล้ง! ครู-นักเรียนนอนพัก ไม่มีน้ำอาบ วอนขอรถสักคัน

โรงเรียนบนดอยที่แม่ฮ่องสอน ประสบภัยแล้งขาดน้ำอย่างหนัก ประปาปล่อยน้ำ 4 วันครั้ง แหล่งน้ำใกล้สุดน้ำกลายเป็นสีเหลือง ครู-นร.บางวันต้องซักแห้ง มีทหารพรานกับ อบต.ช่วยอนุเคราะห์บ้าง ผอ.รถน้ำมาวิ่งสักคัน...

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า ที่โรงเรียนห้วยกุ้งซึ่งอยู่บนที่สูง ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก หลังจากเข้าสู่ฤดูแล้งต้องเผชิญกับการขาดน้ำมานานหลายเดือน ประปาในหมู่บ้านจ่ายน้ำให้ใช้ 4 วันต่อ 1 ครั้ง ทางโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการขอรถทหารพราน ที่ 36 แม่สะเรียง รถ อบต.แม่เหาะบรรทุกน้ำมาส่งให้ ร่วมทั้งรถส่วนตัวไปหาแหล่งน้ำในห้วยแม่ลิด และขอน้ำจาก นายหล้า บุญดวง ผญบ.ห้วยกุ้ง เนื่องจากนายหล้ามีอ่างน้ำแหล่งน้ำดิบในที่ดินของตนเอง

ทั้งนี้ โรงเรียนห้วยกุ้ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมดรวม 145 คน เป็นนักเรียนพักนอน 32 คน ครู 16 คน ซึ่งนักเรียนที่อยู่พักนอนที่โรงเรียนและครูเวร บางวันก็ไม่มีน้ำให้อาบต้องไปอาบที่หนองน้ำหน้าป้อมตำรวจห้วยกุ้ง ซึ่งยังคงมีน้ำเหลืออยู่บ้าง เป็นน้ำสีเหลืองขุ่น ไม่สะอาด แต่ก็จำเป็นต้องขนเอามาใช้ในโรงเรียน ใช้ในห้องน้ำ อาบน้ำ และล้างอุปกรณ์ถ้วยชาม บางวันต้องใช้ถังน้ำ 1,000 ลิตรบรรทุกใส่ท้ายรถ ไปขอน้ำชาวบ้านที่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อที่จะนำน้ำมาใช้ ส่วนน้ำประปาหมู่บ้านก็ขาดน้ำดิบมาผลิตเป็นน้ำประปา ขณะนี้เริ่มไหลบ้างไม่ไหลบ้าง จะเปิดจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านใน 4 วันต่อ 1 ครั้ง งบประมาณที่จะนำมาซื้อถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่มี ขณะนี้สิ่งที่อยากได้มากคือถังเก็บน้ำ หรือสระเก็บน้ำที่ใช้ได้นานหลายเดือน

ผอ.โรงเรียนบนดอย เผยต่อว่า ตอนนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ในเบื้องต้น จาก ทพ.36 และ อบต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง ซึ่งมาแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้บ้างแล้ว แนวทางที่จะดำเนินการต่อเนื่อง คือ เร่งของบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอก ขณะนี้ดำเนินการของบประมาณไปแล้ว

"ที่อยากได้และต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ รถบรรทุกน้ำของโรงเรียนเอง" ผอ.กล่าวในที่สุด.







โรงเรียนบนดอยที่แม่ฮ่องสอนประสบภัยแล้งขาดน้ำอย่างหนัก ประปาปล่อยน้ำ 4 วันครั้ง แหล่งน้ำใกล้สุดน้ำกลายเป็นสีเหลือง ครู-นร.บางวันต้องซักแห้ง มีทหารพรานกับ อบต.ช่วยอนุเคราะห์บ้าง ผอ.รถน้ำมาวิ่งสักคัน... 16 มี.ค. 2559 15:09 ไทยรัฐ