วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องอาจ ท้วง ที่มา ส.ว.สรรหา ชง กรธ.ทำไมต้องให้ ผบ.เหล่าทัพนั่ง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท้วงที่มา อำนาจ ส.ว.สรรหา มีความจำเป็นเพียงใดต้องล็อกที่นั่งให้ ผบ.เหล่าทัพ ชง กรธ.ปรับแก้ข้อเสนอ คสช.ให้สังคมยอมรับ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเสนอในการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญของ คสช. ที่เสนอต่อ กรธ. ที่เน้น 3 ประเด็น คือ 1. การได้มาซึ่ง สว.สรรหา 2. วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. 3. ที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้นว่า การให้มีคณะกรรมการสรรหาไม่มีหลักประกันว่าจะมีอิสระ เป็นกลาง น่าเชื่อถือ และเป็นไปได้สูงที่ผู้มีอำนาจมีส่วนพิจารณาคนมาเป็น ส.ว. ส่วนการอ้างถึงประโยชน์ในการพิทักษ์รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง โดยมี ส.ว.สรรหา 6 คน มาจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.สส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร. เกิดคำถามว่า ทั้ง 6 ตำแหน่งนี้ ไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามปกติในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง หรืออย่างไร และตำแหน่ง ส.ว.สรรหานี้ จะช่วยทำให้รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร กรธ.ต้องอธิบายให้ได้ เพราะอาจเป็นชนวนสายล่อฟ้า ส่วนที่ให้ ส.ว.สรรหา ร่วมอภิปรายทั่วไปและไม่ไว้วางใจได้ จนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารได้นั้น สมควรหรือไม่

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ในส่วนของที่มานายกฯ ที่เอื้อต่อการเสนอชื่อนายกฯ คนนอกนั้น กรธ.จำเป็นต้องเขียนที่มาของนายกฯ ให้ชัดเจน ไม่ให้ถูกตีความได้ว่าเปิดกว้างให้นายกฯ คนนอก มาได้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง ลดการซื้อเสียงลงได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง คสช.ไม่ควรผูกขาดว่าข้อเสนอ และวิธีการของตัวเองถูกต้องทั้งหมด จึงขอเรียกร้องให้ กรธ.พิจารณาข้อเสนอของทุกฝ่าย โดยเฉพาะของ คสช.อย่างรอบคอบ เป็นอิสระ บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อรัฐธรรมนูญนี้ จะเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท้วงที่มา อำนาจ ส.ว.สรรหา มีความจำเป็นเพียงใดต้องล็อกที่นั่งให้ ผบ.เหล่าทัพ ชง กรธ.ปรับแก้ข้อเสนอ คสช.ให้สังคมยอมรับ 16 มี.ค. 2559 12:16 ไทยรัฐ