วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งรุนแรง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ ก.พ. ทรุดต่อเนื่องเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ก.พ. ร่วงที่ระดับ 85.1 ปรับลดเดือนที่ 2 กังวลกำลังซื้อในภูมิภาค ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง ศก.โลกยังเปราะบาง จี้ภาครัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ยอดส่งออกรถเดือน ก.พ. ลดลง 3.2%…

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.พ. 59 ว่า อยู่ที่ระดับ 85.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.3 ในเดือน ม.ค. 59 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของยอดคำสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลต่อการชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อในภูมิภาค ปัญหาภัยแล้งที่ขยายพื้นที่ไปในวงกว้าง ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไม่คลี่คลายและอยู่ในสภาวะเปราะบาง ทำให้ผู้ประกอบการระมัดระวังในการขยายการลงทุน

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.1 โดยปรับตัวลดลงจาก 100.8 ในเดือน ม.ค. 59 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน 3 เดือนข้างหน้า ได้แก่ ปัญหาสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs, ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือน ก.พ. ต้องการให้ภาครัฐเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้, ขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล และการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่าน E-Commerce

ขณะที่นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในเดือน ก.พ. 59 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ 104,712 คัน ลดลง 3.2% จากเดือน ก.พ. 58 เนื่องจากปีก่อนส่งออกรถยนต์อีโคคาร์ไปยุโรปสูงกว่าปีนี้ แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 55,635.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.43% เทียบกับเดือน ก.พ. 58 จากมูลค่าส่งออกรถ PPV เพิ่มขึ้น 136%

ทั้งนี้ ส่งผลให้ส่งออกรถยนต์ 2 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.พ.) มียอดส่งออก 198,426 คัน ลดลง 1.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่คิดเป็นมูลค่า 106,217.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน.

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ก.พ. ร่วงที่ระดับ 85.1 ปรับลดเดือนที่ 2 กังวลกำลังซื้อในภูมิภาค ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้าง ศก.โลกยังเปราะบาง จี้ภาครัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ยอดส่งออกรถเดือน ก.พ. ลดลง 3.2%… 16 มี.ค. 2559 12:12 ไทยรัฐ