วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิติใหม่! 7 โรงไฟฟ้า นำร่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ในไทย

โรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ตามมาตรฐานไทยและสากล การันตีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร นำไปสู่การหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวว่า โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดำเนินงานสำเร็จโดยโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ได้แก่

1) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2) โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
4) โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5) โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
6) โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
7) โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินงานตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก และได้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14064-1 จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของ กฟผ. ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เป็นการทำงานแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง

“การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ภาคสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ กฟผ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 จากระดับที่คาดว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 จำนวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น ไทยจะต้องลดการปล่อยลงให้ได้ 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ที่ กฟผ. ดำเนินการ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อาทิ การใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ ส่วนมาตรฐาน ISO14064-1 เป็นการแสดงถึงการได้รับการรับรองตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การจัดทำรายงาน และการยืนยันความถูกต้องของการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีรับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรอง ISO14064-1 ของโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการดำเนินกิจการโดยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานในระดับ Global Top Quartile ซึ่งการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานของ กฟผ. ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ติดตามอ่านข่าวสารพลังงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.egat.co.th

มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ตามมาตรฐานไทยและสากล... 16 มี.ค. 2559 11:00 16 มี.ค. 2559 13:48 ไทยรัฐ