วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เทพารักษ์' แล้งหนัก ขาดน้ำกิน-น้ำใช้ ต้องผันน้ำนอกหมู่บ้านกว่า 2 กม.

โคราชแล้งหนัก เผย อ.เทพารักษ์ หนักสุด หลายหมู่บ้านสระน้ำแห้งขอด อาศัยน้ำซับธรรมชาติประทังความเดือดร้อน แต่มีกลิ่นเหม็น ผลิตประปาไม่ได้ ชี้ ต้องผันน้ำจากนอกหมู่บ้านระยะทางกว่า 2 กม. บรรเทาความเดือดร้อนได้อีกไม่เกิน 2 เดือน เพื่อรอน้ำฝน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59 นายธนากร กมลเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้นำชาวบ้านกว่า 10 คน ร้องเรียนความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมกับพาผู้สื่อข่าวสำรวจภัยแล้งในเขตตำบลวังยายทอง ซึ่งปรากฏว่าสระน้ำธรรมชาติแต่ละหมู่บ้านแห้งขอด บางแห่งเหลือแต่ดินแตกระแหง แม้แต่สระน้ำที่เพิ่งใช้งบประมาณจากโครงการตำบลละ 5 ล้าน มาทำการขุดลอกก็ยังแห้งขอด ไม่เหลือน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาได้แม้แต่แห่งเดียวโดยได้รับความเดือดร้อนหนัก 8 หมู่บ้าน และหนักที่สุด 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนเดียวกัน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 5, และหมู่ 10 เหลือเพียง 2 หมู่บ้านที่ยังพออยู่ได้

นายธนากร กมลเพชร เปิดเผยว่า ทาง อบต.ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำซับใต้ดินไปเก็บไว้และส่งต่อเข้าโรงผลิตประปาของหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นจากต้นไม้ รากไม้ จึงต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำไปผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำช้างตกตาย ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ผันน้ำจากนอกชุมชนระยะทางห่างไปกว่า 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางของน้ำนานกว่า 10 วัน จึงจะถึงหมู่บ้านที่เดือดร้อน เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาใช้ทั้ง 4 หมู่บ้านดังกล่าว

ขณะที่ นายพงสรรค์ ชวนขุนทด คณะทำงานตรวจสอบติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน ของอำเภอเทพารักษ์ เปิดเผยว่า อ.เทพารักษ์ มักจะประสบกับภาวะภัยแล้งทุกปีแต่ปีนี้นับว่าหนักที่สุด และจากการเดินทางไปกับคณะติดตามโครงการทุกตำบล พบว่าอีก 3 ตำบลที่เหลือของ อ.เทพารักษ์ กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งเช่นเดียวกัน คาดว่าอีก 2 เดือน ถ้าไม่มีฝนตกลงมาคงเดือดร้อนหนักแน่นอน.

โคราชแล้งหนัก เผย อ.เทพารักษ์ หนักสุด หลายหมู่บ้านสระน้ำแห้งขอด อาศัยน้ำซับธรรมชาติประทังความเดือดร้อน แต่มีกลิ่นเหม็น ผลิตประปาไม่ได้ ชี้ ต้องผันน้ำจากนอกหมู่บ้านระยะทางกว่า 2 กม.บรรเทาความเดือดร้อนได้อีกไม่เกิน 2 เดือน 16 มี.ค. 2559 10:52 16 มี.ค. 2559 14:30 ไทยรัฐ