วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำพม่า

โฉมหน้านายถิ่น จอ คนสนิท นางออง ซาน ซูจี ที่รัฐสภาเมียนมาโหวตคัดเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจากพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบ 54 ปี (ภาพเล็กบน) นายมินต์ ฉ่วย รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง และ (ภาพเล็กล่าง) นายเฮนรี บัน ทียู รองประธานาธิบดีคนที่สอง.

โฉมหน้านายถิ่น จอ คนสนิท นางออง ซาน ซูจี ที่รัฐสภาเมียนมาโหวตคัดเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจากพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบ 54 ปี (ภาพเล็กบน) นายมินต์ ฉ่วย รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง 16 มี.ค. 2559 07:08 16 มี.ค. 2559 07:51 ไทยรัฐ