วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำพม่า

โฉมหน้านายถิ่น จอ คนสนิท นางออง ซาน ซูจี ที่รัฐสภาเมียนมาโหวตคัดเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจากพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบ 54 ปี (ภาพเล็กบน) นายมินต์ ฉ่วย รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง และ (ภาพเล็กล่าง) นายเฮนรี บัน ทียู รองประธานาธิบดีคนที่สอง.