วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตาสรรหาผู้ว่า “กฟผ.” คนใหม่

“สหรัฐ” ตัวเต็งคนในเข้าชิงตรึม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ขณะนี้ กฟผ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ที่จะหมดวาระลง 12 มิ.ย.นี้โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.-5 เม.ย. ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กฟผ.มีวาระ ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากองค์กร กฟผ.ที่ระบุว่า ผู้ที่ถูกจับตาว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 ซึ่งเป็นบุคคลภายใน กฟผ. มีทั้งหมด 3-4 คนที่สำคัญ ได้แก่ 1.นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม 2.นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการ บริหาร 3.นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการ นโยบายและแผน 4.นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่า การผลิตไฟฟ้า ขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.ได้มีการแต่งตั้ง 5 คน มีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและกรรมการ กฟผ.เป็นประธานสรรหาทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ คาดว่าจะสรุปได้เดือน พ.ค.นี้ เบื้องต้นพบว่า นายสหรัฐเป็นตัวเต็งที่มาแรงสุด

ขณะนี้ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ว่าการ กฟผ. เช่น มีความรู้ในการบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลังหรือกฎหมายและประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยกรณีที่เป็นผู้บริหารเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

นายประกอบ ปริมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.) กล่าวว่า สร.กฟผ.ได้เข้าพบ รมว.พลังงาน ซึ่ง สร.กฟผ.ระบุว่าบุคคลที่จะมาเป็นผู้ว่าการ กฟผ.ต้องเป็นพนักงาน กฟผ.เท่านั้น เนื่องจากกิจการผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่ง เป็นกิจการสาธารณูปโภคและความมั่นคงพลังงานของประเทศ หากนำบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญจะมาบริหารได้ลำบาก.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ขณะนี้ กฟผ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ที่จะหมดวาระลง 12 มิ.ย.นี้... 16 มี.ค. 2559 05:11 ไทยรัฐ