วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิทักษ์ทรัพย์ “ทีทีแอนด์ที”

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้รับทราบคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ทีแอนด์ที จำกัด ผู้รับสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานในภูมิภาค 1.5 ล้านเลขหมายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แล้ว จึงได้สั่งการให้ทีโอทีเร่งรัดเตรียมการมูลหนี้การชำระหนี้ และรายได้ที่ได้รับให้เป็นยอดตัวเลขที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อยืนเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีต่อไป

ขณะเดียวกัน จะต้องเตรียมการรองรับการให้บริการผู้ใช้โทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่ 460,000 เลขหมายซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยทีโอทีจะต้องประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป และจะต้องรายงานให้กระทรวงไอซีทีภายใน 1-2 วัน เพราะเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนที่ทีโอทีต้องเตรียมการเพื่่อรักษาทรัพย์สินของทีโอทีตามสัญญาสัมปทาน

ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในภูมิภาค ได้รับสัญญาสัมปทานจากทีโอที 25 ปี สิ้นสุดปี 2561 โดยจ่ายผลตอบแทนให้ทีโอทีในอัตรา 43.1% ของรายได้ ซึ่งหลังจากบริหารงานมาได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาการเงินอย่างหนัก โดยมีหนี้สินราว 28,600 ล้านบาท.

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้รับทราบคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ทีแอนด์ที จำกัด ผู้รับสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานในภูมิภาค 1.5 ล้านเลขหมาย... 16 มี.ค. 2559 04:55 ไทยรัฐ