วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาชีวะรัฐ-เอกชนถกเป้ารับเด็กปี 59

เพิ่มสัดส่วนอาชีวะ-สามัญ 42:58 เบรกรัฐรับเรียนรอบ 2 ซ้ำซ้อนเอกชน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยหลังประชุมร่วมศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน (ศอช.) เพื่อวางแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียน โดยเพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญ เป็น 42:58 จากเดิม 39:61 ดังนั้นปีการศึกษา 2559 อาชีวะรัฐและเอกชนจะรับเด็กเข้าเรียนรวม 310,083 คน จากเดิม 273,024 คน โดยแต่ละจังหวัดต้องไปหารือกำหนดเป้าหมายเป็นรายวิทยาลัย ขณะเดียวกันอาชีวศึกษาเอกชนไม่อยากให้รัฐเปิดรับนักเรียนหลายรอบ ที่ประชุมจึงตกลงร่วมกันว่าระยะเวลาการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 รับสมัครวันที่ 20-24 มี.ค. ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 27 มี.ค. ประกาศผล 3 เม.ย.และให้ขยายเวลามอบตัวจากเดิม 10 เม.ย. เป็น 20 เม.ย. และเปลี่ยนวันรายงานผลการมอบตัวจากเดิม 13 เม.ย.เป็น 23 เม.ย.

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ส่วนการรับรอบ 2 สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐจะไม่เปิดรับสาขาวิชาที่ซ้ำซ้อนกับเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบัญชี คหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้อำนาจแต่ละจังหวัดปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ในปีการศึกษา 59 อาชีวะเอกชนจะไม่เปิดสอนทวิศึกษา เนื่องจาก สอศ.อยากให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน จึงต้องส่งเสริมคุณภาพให้เกิดความเชื่อมั่นก่อน ส่วนทวิภาคีและเทียบโอนประสบการณ์ ให้ทุกสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกัน ซึ่งได้ย้ำในที่ประชุมว่า สอศ.ไม่มีนโยบายให้เปิดสอนเทียบโอนฯ นอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะใช้เฉพาะการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.เท่านั้น ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยหลังประชุมร่วมศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน (ศอช.) เพื่อวางแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 16 มี.ค. 2559 04:33 ไทยรัฐ