วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธี นักเรียนนายร้อยภาคสนาม

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนาม ฝึกบุคคลทำการรบ ฝึกระดับชุดยิง เป็นมาตรฐานที่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ณ ร.2 พัน.3 รอ จ.ปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2559 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.รร.จปร. พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาบุคคลทำการรบและการฝึกทางยุทธวิธี ประจำปีการศึกษา 2558 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1(ตท.56, จปร.67) จำนวน 217 นาย โดย ร.2 รอ.ได้สนับสนุนชุดครูฝึก และใช้พื้นที่ฝึก ณ ร.2 พัน.3 รอ.ซึ่งการฝึกในห้วงปัจจุบัน ฝึกในเรื่องยุทธวิธีของชุดยิง ตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2559 โดยมี พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.ร.2 รอ.ให้การต้อนรับ


การฝึกมีการมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีความรู้ในยุทธวิธีของชุดยิงในกรอบของหมู่ปืนเล็ก โดยแบ่งเรื่องที่ทำการฝึกในแต่ละสถานีดังนี้ สถานีที่ 1 ฝึกในเรื่อง รูปขบวนทำการรบของชุดยิง/ของหมู่, การควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดยิง, ทัศนะสัญญาณ สถานีที่ 2 ฝึกในเรื่อง การลว. และระวังป้องกันในการเคลื่อนที่เป็นชุดยิง, การปฏิบัติฉับพลันในขณะเคลื่อนที่ สถานีที่ 3 ฝึกในเรื่อง การดำเนินกลยุทธ์ของชุดยิงต่อที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง


พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กล่าวว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มาฝึกภาคสนาม ฝึกบุคคลทำการรบและฝึกระดับชุดยิง เป็นมาตรฐานที่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าชุดยิ่งในชุดจะมีผู้บังคับบัญชาอยู่จำนวน 4 นาย รวมหัวหน้าชุดจะเป็น 5 นาย ในการฝึกภาคสนามครั้งนี้ ทางกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้วางแผนจัดการการฝึก มีการแบ่งการฝึกเป็น 3 กลุ่มๆ.

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนาม ฝึกบุคคลทำการรบ ฝึกระดับชุดยิง เป็นมาตรฐานที่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ณ ร.2 พัน.3 รอ จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2559 16 มี.ค. 2559 02:22 ไทยรัฐ