บริการข่าวไทยรัฐ

ศบภ.ทร. แจกจ่ายน้ำช่วยชาวจันทบุรี-หนองคาย ประสบภัยแล้ง

(ภาพจาก ศบภ.กปช.จต. และ นรข.เขตหนองคาย)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ออกแจกจ่ายน้ำช่วยประชาชนประสบภัยแล้งแล้วเกือบ 6 ล้านลิตร ขณะวันนี้ นำน้ำอุปโภคและบริโภคช่วยชาวจันทบุรี-หนองคาย

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งจนถึงวันนี้ ได้สนับสนุนน้ำแจกจ่ายไปกว่า 5,728,400 ลิตร โดยวันนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำอุปโภค และบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่ อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน 5 คัน ส่งน้ำรวม 8 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 49,700 ลิตร อ.ขลุง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 8 คัน ส่งน้ำรวม 15 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 75,000 ลิตร

ขณะที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย โดย น.อ.สุชาติ อุดมนาค ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย พร้อม น.ท.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสถานีเรือเชียงคาน จัดรถบรรทุกน้ำของกองทัพเรือ นำน้ำอุปโภคและบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่บ้านปุดดู่ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จำนวน 4 คัน พร้อมรถดับเพลิงของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท คิดเป็นปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร

ซึ่งภาพรวมของพื้นที่ จ.หนองคาย โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากริมแม่น้ำโขง นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เตรียมการทำแผนการผันน้ำจากแม่น้ำโขง ส่งให้กับประชาชนที่มีอาชีพการเกษตร รวมถึงสั่งการให้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กระทรวงพลังงาน และผังเมืองจังหวัดหนองคาย ติดตั้งแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้กับประชาชนบ้านดอนแตง เป็นโครงการเร่งด่วนต่อไป.