วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบร่างแก้ไข ก.ม.ค้ามนุษย์

ครม.เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ ให้สอดรับมาตรฐานอียู ด้าน มท. ชงให้พยานขยายเวลาอยู่ต่อในไทยได้ จนกว่าการสอบสวนคดีจะแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ด้านกระบวนการยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้มีการเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพิ่มเติมการกระทำที่ถือว่าเป็นการขู่เข็ญ หรือใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม และเพิ่มเติมคำจำกัดความให้ครอบคลุม กับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้ครบทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย พา ส่ง หน่วงเหนี่ยว จ้างวาน จัดให้ หรือรับไว้ เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่สหภาพยุโรปกำลังจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ในประเทศไทยด้วย

พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังเสนอขอผ่อนผันให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย รวมทั้งผู้ที่เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และสามารถทำงานได้ด้วย ซึ่งจากเดิมจะเป็นเฉพาะผู้เสียหายที่ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เท่านั้น แต่ทั้งนี้เห็นว่าจะต้องเพิ่มเติมให้พยานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนและตรวจสอบหลักฐานต่างๆ จนสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้

"ดังนั้นขอปรับแก้เวลาจากเดิมที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 6 เดือน เป็นให้อยู่ได้ 1 ปี แต่หากยังไม่เสร็จสิ้น ให้สามารถขยายเวลาได้อีกคราวละ 1 ปี ทั้งในส่วนของผู้เสียหาย และพยาน" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม.ได้ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปประสานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้เสียหาย หรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ ส่วนการดูแลพยานนั้นให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่จะต้องคุ้มครองพยานให้มีความปลอดภัย

ครม.เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ ให้สอดรับมาตรฐานอียู ด้าน มท. ชงให้พยานขยายเวลาอยู่ต่อในไทยได้ จนกว่าการสอบสวนคดีจะแล้วเสร็จ 15 มี.ค. 2559 21:03 ไทยรัฐ