บริการข่าวไทยรัฐ

ครม.ตั้ง 'ธีธัช' นั่งผู้ว่าการยางฯ

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง "ธีธัช สุขสะอาด" นั่งผู้ว่าการยางฯ พร้อมกำหนดอัตราเงินเดือน รับเหนาะๆ ต่อเดือน เฉียด 1.2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายธีธัช สุขสะอาด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ ในอัตราเดือนละ 113,520 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ครม.มีมติ.