วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. เห็นชอบแนวทางบูรณาการ 'ฐานข้อมูล ปชช.-การบริการภาครัฐ'

ครม. ไฟเขียวแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน-การบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก ปชช.ติดต่อราชการ เผยปี 60 คนไทยไม่ต้องพกสำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน ติดต่อหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุม ครม.ว่า ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้เสนอแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ แม้ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลจะได้ผ่าน พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้ขั้นตอนการติดต่อภาคประชาชนกับภาครัฐ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนจะทราบว่าผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไร ทางราชการไม่สามารถที่จะถ่วงเวลาได้ แต่อย่างไรก็ดีการติดต่อรับบริการยังมีประเด็นปัญหาการยื่นเอกสารประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นทางราชการเป็นผู้ออกให้ประชาชน แต่เมื่อไปติดต่อก็ต้องนำเอกสารไปอีก ทาง มท.จึงเสนอแนวทางนี้ขึ้นมา เพื่อลดภาระประชาชนในช่วงที่ไปติดต่อ โดยไม่ต้องนำเอกสารไป

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังมีนโยบายช่วยประชาชนแต่ละกลุ่มให้ตรงตัวบุคคล อย่างคนมีรายได้น้อยจะช่วยอย่างไร ซึ่งทางรัฐบาลได้มองแนวทางจะช่วยอย่างไร โดยทาง มท.ได้มองแนวทางที่จะสามารถบูรณาการกันได้ และเสนอมายัง ครม. 4 ข้อ คือ 1. ให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ 2. หน่วยงานราชการภาครัฐจัดทำข้อมูลประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำอยู่แล้ว สำรวจให้ครบ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีเชื่อมโยง 3. หน่วยราชการจัดทำฐานข้อมูล เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กับระบบคอมพิวเตอร์สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อจะได้เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ 4. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการประชาชนต้องปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักเชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งหมด ภายหลังจากนี้ไป 3 เดือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ได้บางรายการ และในปี 60 ประชาชนจะไม่ต้องพกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนไปติดต่อราชการอีกต่อไป

ครม. ไฟเขียวแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน-การบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก ปชช.ติดต่อราชการ เผยปี 60 คนไทยไม่ต้องพกสำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน ติดต่อหน่วยงาน 15 มี.ค. 2559 20:13 ไทยรัฐ