วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีมวิจัยพลังงาน ผลิตถ่านไบโอชาร์ ใช้ปลูกพืชผัก-ไล่ศัตรูพืช

นักวิจัยพลังงาน คิดค้น ผลิตถ่านไบโอชาร์ได้จากการเผาไหม้ด้วยความร้อน เผย จากการตรวจสอบพบว่า มีส่วนผสมคาร์บอน โปแตสเซียมสูง สามารถใช้ปลูกพืชผัก ไล่ศัตรูพืช เกษตรกรไม่ต้องพึ่งปุ๋ย-เคมีภัณฑ์...

จากการที่สังคมทุกวันนี้มีความตื่นตัว ในเรื่องการลดใช้พลังงานกันมากขึ้น จึงทำให้พลังงานในกลุ่มชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร เป็นแหล่งที่หลายคนให้ความสนใจนำมาใช้ โดยกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ออกซิเจนน้อยสุด เพื่อให้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรแปรเปลี่ยนเป็น ถ่านไบโอชาร์ กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้

นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ นักวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) ได้จากการเผาไหม้ด้วยความร้อน (มวลชีวภาพ) เพื่อให้มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก ชาวบ้านทำใช้เองได้ ช่วยให้ประหยัดเงินไม่ต้องพึ่งพาแก๊ส LPG หุงต้มอาหาร ทีมวิจัยจึงสร้างเตาเผาแบบง่ายๆ โดยใช้ถังเหล็กขนาด 40 ลิตร วัดกึ่งกลางนำมาเจาะด้านก้นถังเป็นวงกลมกว้าง 7 นิ้ว และฝาถังวัดกึ่งกลางเจาะขนาดเท่ากัน จากนั้นใช้แผ่นเหล็กนำมาม้วนให้เป็นวงกลมขนาดเท่ากับรูที่เจาะไว้ก้นและฝาถัง แล้วเจาะรูรังผึ้งทั่วทั้งแผ่น นำมาใส่ไว้เป็นแนวตั้งกับช่องวงกลมที่เจาะถังไว้ โดยความสูงต้องพอดีกับถังเคมี ส่วนอายุการใช้งานอยู่ได้ 6-8 เดือน ดังนั้น จึงไม่ต้องเชื่อมยึดกับก้นถังเคมี


สำหรับการใช้งาน นำแกลบดิบ กิ่งไม้ ใบไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง อัดให้แน่นช่องว่างรอบแกนกลาง ปิดฝาให้สนิท เพื่อให้ออกซิเจนภายในเตามีน้อยที่สุด ส่วนแกนกลาง ใส่เศษไม้ชิ้นเล็กๆ ทั้งแห้งสนิทหรือมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม ด้านบนใช้อิฐหรือขาตั้งแก๊สวางไว้สำหรับตั้งภาชนะหุงต้ม ซึ่งการใส่เชื้อเพลิง อัดแน่นแกนกลาง 1 ครั้ง สามารถหุงข้าว และประกอบอาหารได้ 3-4 อย่าง หลังใช้งานเสร็จต้องปิดช่องแกนกลางให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ 12 ชม. เพื่อให้อุณหภูมิภายในเตาค่อยๆ คลายความร้อน กระทั่งไฟดับหมด วัสดุที่ใส่ลงไปรอบๆ แกนกลาง จะกลายเป็นแกลบ-ถ่านไม้ไบโอชาร์

ด้าน รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในทีมงานวิจัย บอกต่อว่า ถ่านไบโอชาร์ที่ได้ประโยชน์ ไม่ใช่แค่นำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้อีกครั้งแค่นั้น เพราะจากการนำไปตรวจสอบวิเคราะห์ พบว่ามีส่วนผสมคาร์บอนและธาตุโปแตสเซียมสูง สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกผัก บำรุงต้นไม้ เพราะมีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงดิน เก็บกักน้ำได้ดี ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ใต้ดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะทำให้พืชเดินรากหากินใต้ดินได้ง่าย การดูดซับอาหารดีขึ้น ส่งผลให้ลำต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง และในถ่านไบโอชาร์ยังมีสารละลายฟอสเฟต และซิลิกา ซึ่งใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้เกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ย-เคมีภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งเป้าไว้ ทีมงานวิจัยจึงได้นำผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคาดว่าผลงานดังกล่าวจะส่งเสริมลงสู่ประชาชนต่อไป.

นักวิจัยพลังงาน คิดค้น ผลิตถ่านไบโอชาร์ได้จากการเผาไหม้ด้วยความร้อน เผย จากการตรวจสอบพบว่า มีส่วนผสมคาร์บอน โปแตสเซียมสูง สามารถใช้ปลูกพืชผัก ไล่ศัตรูพืช เกษตรกรไม่ต้องพึ่งปุ๋ย-เคมีภัณฑ์... 15 มี.ค. 2559 17:43 ไทยรัฐ