วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลฎีกา สั่ง เอไอเอส จ่าย กสท กว่า 7 ล. ดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้เอไอเอส จ่าย กสท กว่า 7 ล้านบาท คดียื่นฟ้อง ประมาทเลินเล่อ กรณีมีผู้นำเอกสารปลอมมาแอบอ้างขอเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรไปต่างประเทศ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ที่ศาลแพ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. 59 ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นจำเลย กรณีผิดสัญญาตัวแทนเรียกค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท คำฟ้องระบุว่า โจทก์ได้รับสิทธิให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้จำเลยซึ่งได้รับสัมปทานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ของจำเลย งานโครงข่ายของบริษัท ทีโอทีไปยังชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ โดยโจทก์จะบันทึกไว้และแจ้งจำเลยในแต่ละเดือน ว่ามีหมายเลขโทรศัพท์รายใดบ้างที่ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำเลยจะแจ้งชื่อ ที่อยู่ของผู้ใช้บริการดังกล่าวให้โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง โดยโจทก์แบ่งรายได้ให้จำเลยผ่านบริษัท ทีโอที เป็นค่าตอบแทน จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายแบบมีบำเหน็จของโจทก์ในการทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แต่จำเลยในฐานะตัวแทนประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มีผู้ใช้สำเนาบัตรประชาชนปลอม สำเนาทะเบียนบ้านปลอม หรือนำเอกสารของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง และปลอมลายมือชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 165 ราย 185 เลขหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นตัวแทนโจทก์ และไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์ จำเลยไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ และไม่รู้เห็นกับการที่มีผู้ใช้เอกสารปลอม และปลอมลายมือชื่อใบสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากโจทก์และผ่านบริษัท ทีโอที จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายแบบมีบำเหน็จของโจทก์ การที่มีผู้นำเอกสารปลอมมาแอบอ้างขอเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับจำเลย และใช้โทรศัพท์ไปยังต่างประเทศ เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งหากพนักงานของจำเลยใช้ความรอบคอบตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่า บุคคลที่ยื่นขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏหลักฐานในเอกสารหรือไม่ ก็ย่อมทราบได้ว่าเป็นบุคคลคนละคนกัน ถือว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลย ซึ่งเป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 จำเลยจึงต้องรับผิดตามฟ้องโจทก์ พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน 7,067,921.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.47 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์.

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้เอไอเอส จ่าย กสท กว่า 7 ล้านบาท คดียื่นฟ้อง ประมาทเลินเล่อ กรณีมีผู้นำเอกสารปลอมมาแอบอ้างขอเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรไปต่างประเทศ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 15 มี.ค. 2559 17:41 ไทยรัฐ